ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง

ผู้เขียน: สมชาย เชิดกลาง

สำนักพิมพ์: สมชาย เชิดกลาง

หมวดหมู่: ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา , ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  219.00 บาท

219.00 บาท

ในหนังสือเรื่อง “ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง” นี้ เกิดจากการที่ผมได้รวบรวมหนังสือสองเล่มที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้ว แล้วผมก็นำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน ก็คือ ๑. เรื่องตามรอยสิบสองตำนานพระปริต ๒. เรื่องตามรอยตำนานพระพาหุง สาเหตุที่นำมารวมกันก็เพื่อให้คุณผู้อ่าน ได้อ่านหนังสือที่เป็นบทสวดมนต์ ที่เป็นบทพุทธมนต์ จริง ๆ แท้ แบบยาวๆ ต่อเนื่องไปจนจบ โดยที่มีความประติดประต่อกัน และไม่ขาดช่วงใด ๆ ได้เลย เพราะเนื้อหานั้นมีบทสวดมนต์ทั้งหมดถึง ยี่สิบบท เพื่อให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้ และเข้าใจในส่วนของประวัติความเป็นมาในแต่ละบท และอานุภาพในการปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้สวดสาธยายมนต์นั้น ๆ ว่าในแต่ละบทนั้น มีอานุภาพคุ้มครองผู้ที่สวดสาธยายมนต์นั้นในเรื่องอะไรบ้าง เพราะในแต่ละบท ก็คุ้มครองปกป้องผู้ที่สวดสาธยายมนต์ต่างกัน ก็อย่างเช่น บางบท ปกป้องในเรื่องของ สัตว์ร้าย สัตว์มีพิษ จำพวกงูพิษ บางบทปกป้องคุ้มครองพวกภูตผี ปีสาจร้าย ที่จ้องจะมาเข้าสิงร่างมนุษย์ บางบทก็เน้นในทางเมตตามหานิยม ค้าขายดี มีคนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย และนอกเหนือจากเรื่องปกป้องคุ้มครองภัยแล้ว ก็ยังมีเหตุผลของการที่ทำไมถึง บทสวดมนต์จึงไม่ปกป้องคุ้มกันภัยให้ผู้สวดสาธยายมนต์ด้วย จึงนับว่าเป็นการรวบรวมหนังสือทางด้านบทสวดมนต์เล่มหนึ่งที่ได้มีคำอธิบาย ในประเด็นต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนที่สุดเล่มหนึ่งเลยทีเดียว ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วว่า “เรื่องตามรอยตำนานพระปริตพาหุง” นั้นมีทั้งปกป้อง คุ้มครองภัย และสาเหตุที่ทำไม ไม่ปกป้องคุ้มกันภัยอันตราย รวมถึงเรื่องที่มาที่ไปของบทสวดในแต่ละบทอีกทั้งเนื้อหา ความหมาย คำแปล และภาษาบาลีที่เป็นบทสวดจริง ๆ ผมก็ได้รวบรวมไว้ให้หมดแล้ว ขอเพียงคุณผู้อ่านได้ตั้งใจอ่านอย่างจริงจัง พร้อมทั้งจดจำบทสวดให้ได้ ผลดีก็จะเกิดกับตัวของคุณผู้อ่านเอง ในส่วนบทสวดทั้ง ๒๐ บทที่อยู่ในหนังสือเรื่อง ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง เล่มนี้นั้น ก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. บทสวดสิบสองตำนานพระปริตมี ๑๒ บท ได้แก่ ๑.๑ บทมงคลสูตร ๑.๒ บทรัตนสูตร ๑.๓ บทกรณียเมตตาสูตร ๑.๔ บทขันธสูตร ๑.๕ บทโมรสูตร ๑.๖ บทธชัคคสูตร ๑.๗ บทอาฏานาฏิยสูตร ๑.๘ บทวิฏฏกสูตร ๑.๙ บทอังคุลิมาลสูตร ๑.๑๐ บทโพชชงค์สูตร ๑.๑๑ บทอภยสูตร ๑.๑๒ บทชัยสูตร ๒. บทสวดตำนานพระพาหุง มี ๘ บท ได้แก่ ๒.๑ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญามาร ๒.๒ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ๒.๓ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญาช้างนาฬาคีรี ๒.๔ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะโจรองคุลิมาล ๒.๕ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะนางจิญจมาณวิกา ๒.๖ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะสัจจกนิครณถ์ ๒.๗ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะ ๒.๘ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะท้าวพกาพรหม และเมื่อนำทั้งสองกลุ่มมารวมกัน ก็จะได้เป็น ๒๐ บทพอดี ซึ่งผู้ที่สวดสาธยายมนต์ทั้ง ๒๐ บทนี้ จดจำได้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถนำน้ำเปล่าๆ มาใส่ลงในขันน้ำ แล้วท่องสวดสาธยายมนต์ทั้ง ๒๐ บท ด้วยปากเปล่า ไม่ต้องดูหนังสือ พร้อมทั้งจุดเทียนให้หยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำ < แสดงน้อยลง ในหนังสือเรื่อง “ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง” นี้ เกิดจากการที่ผมได้รวบรวมหนังสือสองเล่มที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้ว แล้วผมก็นำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน ก็คือ ๑. เรื่องตามรอยสิบสองตำนานพระปริต ๒. เรื่องตามรอยตำนานพระพาหุง สาเหตุที่นำมารวมกันก็เพื่อให้คุณผู้อ่าน ได... อ่านเพิ่มเติม >

219.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
354 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
1.52 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000050017

รายละเอียด : ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง

ในหนังสือเรื่อง “ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง” นี้ เกิดจากการที่ผมได้รวบรวมหนังสือสองเล่มที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้ว แล้วผมก็นำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน ก็คือ ๑. เรื่องตามรอยสิบสองตำนานพระปริต ๒. เรื่องตามรอยตำนานพระพาหุง สาเหตุที่นำมารวมกันก็เพื่อให้คุณผู้อ่าน ได้อ่านหนังสือที่เป็นบทสวดมนต์ ที่เป็นบทพุทธมนต์ จริง ๆ แท้ แบบยาวๆ ต่อเนื่องไปจนจบ โดยที่มีความประติดประต่อกัน และไม่ขาดช่วงใด ๆ ได้เลย เพราะเนื้อหานั้นมีบทสวดมนต์ทั้งหมดถึง ยี่สิบบท เพื่อให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้ และเข้าใจในส่วนของประวัติความเป็นมาในแต่ละบท และอานุภาพในการปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้สวดสาธยายมนต์นั้น ๆ ว่าในแต่ละบทนั้น มีอานุภาพคุ้มครองผู้ที่สวดสาธยายมนต์นั้นในเรื่องอะไรบ้าง เพราะในแต่ละบท ก็คุ้มครองปกป้องผู้ที่สวดสาธยายมนต์ต่างกัน ก็อย่างเช่น บางบท ปกป้องในเรื่องของ สัตว์ร้าย สัตว์มีพิษ จำพวกงูพิษ บางบทปกป้องคุ้มครองพวกภูตผี ปีสาจร้าย ที่จ้องจะมาเข้าสิงร่างมนุษย์ บางบทก็เน้นในทางเมตตามหานิยม ค้าขายดี มีคนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย และนอกเหนือจากเรื่องปกป้องคุ้มครองภัยแล้ว ก็ยังมีเหตุผลของการที่ทำไมถึง บทสวดมนต์จึงไม่ปกป้องคุ้มกันภัยให้ผู้สวดสาธยายมนต์ด้วย จึงนับว่าเป็นการรวบรวมหนังสือทางด้านบทสวดมนต์เล่มหนึ่งที่ได้มีคำอธิบาย ในประเด็นต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนที่สุดเล่มหนึ่งเลยทีเดียว ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วว่า “เรื่องตามรอยตำนานพระปริตพาหุง” นั้นมีทั้งปกป้อง คุ้มครองภัย และสาเหตุที่ทำไม ไม่ปกป้องคุ้มกันภัยอันตราย รวมถึงเรื่องที่มาที่ไปของบทสวดในแต่ละบทอีกทั้งเนื้อหา ความหมาย คำแปล และภาษาบาลีที่เป็นบทสวดจริง ๆ ผมก็ได้รวบรวมไว้ให้หมดแล้ว ขอเพียงคุณผู้อ่านได้ตั้งใจอ่านอย่างจริงจัง พร้อมทั้งจดจำบทสวดให้ได้ ผลดีก็จะเกิดกับตัวของคุณผู้อ่านเอง ในส่วนบทสวดทั้ง ๒๐ บทที่อยู่ในหนังสือเรื่อง ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง เล่มนี้นั้น ก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. บทสวดสิบสองตำนานพระปริตมี ๑๒ บท ได้แก่ ๑.๑ บทมงคลสูตร ๑.๒ บทรัตนสูตร ๑.๓ บทกรณียเมตตาสูตร ๑.๔ บทขันธสูตร ๑.๕ บทโมรสูตร ๑.๖ บทธชัคคสูตร ๑.๗ บทอาฏานาฏิยสูตร ๑.๘ บทวิฏฏกสูตร ๑.๙ บทอังคุลิมาลสูตร ๑.๑๐ บทโพชชงค์สูตร ๑.๑๑ บทอภยสูตร ๑.๑๒ บทชัยสูตร ๒. บทสวดตำนานพระพาหุง มี ๘ บท ได้แก่ ๒.๑ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญามาร ๒.๒ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ๒.๓ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญาช้างนาฬาคีรี ๒.๔ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะโจรองคุลิมาล ๒.๕ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะนางจิญจมาณวิกา ๒.๖ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะสัจจกนิครณถ์ ๒.๗ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะ ๒.๘ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะท้าวพกาพรหม และเมื่อนำทั้งสองกลุ่มมารวมกัน ก็จะได้เป็น ๒๐ บทพอดี ซึ่งผู้ที่สวดสาธยายมนต์ทั้ง ๒๐ บทนี้ จดจำได้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถนำน้ำเปล่าๆ มาใส่ลงในขันน้ำ แล้วท่องสวดสาธยายมนต์ทั้ง ๒๐ บท ด้วยปากเปล่า ไม่ต้องดูหนังสือ พร้อมทั้งจุดเทียนให้หยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตามรอยตำนานพระปริตพาหุง ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading