ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการของความน่าจะเป็น ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทฤษฎีที่สำคัญในวิชาทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของเซต เทคนิคการนับ และการหาค่าความน่าจะเป็น
จำนวน :

1

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

?

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

หนังสือ “ความน่าจะเป็น” เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการของความน่าจะเป็นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทฤษฎีที่สำคัญในวิชาทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของเซต เทคนิคการนับ และการหาค่าความน่าจะเป็น รวมถึงการประมาณค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข การประมาณค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มจากฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง กรณีตัวแปรเดียวและสองตัวแปร นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการประมาณค่าความน่าจะเป็นในการแจกแจงแบบต่างๆ ที่สำคัญทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง รวมถึงการแปลงฟังก์ชันโดยใช้เทคนิคต่างๆ และยังพิจารณาถึงทฤษฎีการแจกแจงตัวอย่างสุ่ม

หนังสือ “ความน่าจะเป็น” เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาสถิติ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องการนำหลักการแนวความคิดในเรื่องความน่าจะเป็นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ และการทำวิจัย

 


สารบัญ : ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

  • เซล
  • ความน่าจะเป็น
  • ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
  • ฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง
  • ฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม


ข้อมูลเพิ่มเติม : ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความน่าจะเป็น (PROBABILITY) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)