รัฐศาสตร์

ปูพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่ผู้อ่านควรรู้ เช่น แนวคิดอำนาจอธิปไตย ปรัชญาทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองเบื้องต้น
จำนวน :

1

170.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 8.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

รัฐ เป็นองค์กรที่น่าตื่นเต้นและอัศจรรย์ในการศึกษา เพราะเป็นองค์กรที่ส่งผลสำคัญยิ่งต่อมนุษย์และสภาพรอบตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบความเชื่อ ระบบสาธาณสุข ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการกำหนดวิถีชีวิตและความเป็นตายของมนุษย์ และนี่เองเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เขียนอยากเขียนหนังสือรัฐศาสตร์สักเล่มขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านรู้จักกับองค์กรมหัศจรรย์นี้ให้มากขึ้น หัวใจของความมหัศจรรย์ขององค์กรรัฐ คือ "อำนาจอธิปไตย" ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรัฐที่ทำให้รัฐสามารถใช้อำนาจไปบงการสิ่งต่างๆ ได้อย่างชอบธรรม แต่ในที่สุด "อำนาจ" นี้เองก็ได้กลับมาท้าทายและทิ่มแทงความเป็นรัฐเสียเอง รัฐจึงเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมแห่งการถูกท้าทาย ก่อการร้าย กบฏ และทำลายล้าง และนี่เองทำให้รัฐมีการวิวัฒนาการตลอดเวลา รัฐจึงจะวิวัฒนาการต่อไป ตราบเท่าที่ยังมีรัฐอยู่ ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เพื่อจะทำให้เราเข้าใจองค์กรที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และรัฐเองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วย หนังสือรัฐศาสตร์ เล่มนี้คงไม่ละเอียดจนสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจความซับซ้อนของความเป็น รัฐ ได้หมด แต่ผู้เขียนก็หวังว่า อย่างน้อยก็น่าจะได้เป็นแผนที่ที่จะทำให้ผู้อ่านได้สานต่อ เพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรวิเศษนี้ให้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงปูพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่ผู้อ่านควรรู้ เช่น แนวคิดอำนาจอธิปไตย ปรัชญาทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองเบื้องต้น สถาบันทางการเมือง และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์

ณัชชาภัทธ อุ่นตรงจิตร


สารบัญ : รัฐศาสตร์

  • บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์
  • บทที่ 2 ลักษณะและรูปแบบของรัฐ
  • บทที่ 3 อำนาจอธิปไตย
  • บทที่ 4 แนวความคิดทางการเมือง
  • บทที่ 5 อุดมการณ์ทางการเมือง
  • บทที่ 6 รูปแบบการปกครอง
  • บทที่ 7 สถาบันการเมือง
  • บทที่ 8 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  • บทที่ 9 วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  • บทที่ 10 วิวัฒนาการของการเมืองไทย
  • บทที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เนื้อหาปกหลัง : รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์ ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เพื่อจะทำให้เราเข้าใจองค์กรที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและรัฐเองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วย

หนังสือรัฐศาสตร์เล่มนี้ จึงปูพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่ผู้อ่านควรรู้ เช่น แนวคิดอำนาจอธิปไตย ปรัชญาทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองเบื้องต้น สถาบันทางการเมืองและการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์



ข้อมูลเพิ่มเติม : รัฐศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว