การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนและครอบคลุม รวมทั้งกรณีศึกษาและประสบการณ์บริหารของผู้เขียนเกือบ 4 ทศวรรษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารของผู้ศึกษาต่อไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

170.00 บาท

144.50 บาท

"คุณประหยัดไป 25.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

การจัดการที่มีประสิทธิผลจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย นักบริหารจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของแนวคิดและวิธีการในการจัดการจากอดีต ปัจจุบัน และทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคต หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนและครอบคลุม รวมทั้งกรณีศึกษาและประสบการณ์บริหารของผู้เขียนเกือบ 4 ทศวรรษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารของผู้ศึกษาต่อไป


คำนำ : การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

หนังสือการจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการบรรยายวิชาสัมนาการจัดการมากกว่า 10 ปี ทำให้เกิดความคิดที่จะรวมรวมองค์ความรู้โดยประมวลองค์ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในทางการจัดการ และการเสนอแนะทางออกในการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตการทำงานจริงได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดร.สมชาย ปัญญเจริญ


สารบัญ : การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรจัดการ
  • บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
  • บทที่ 3 การวางแผน
  • บทที่ 4 การจัดการองค์การ
  • บทที่ 5 การจัดการบุคลากร
  • บทที่ 6 การควบคุม

เนื้อหาปกหลัง : การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

การจัดการที่มีประสิทธิผลจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย นักบริหารจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของแนวคิดและวิธีการในการจัดการจากอดีต ปัจจุบัน และทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคต หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนและครอบคลุม รวมทั้งกรณีศึกษาและประสบการณ์บริหารของผู้เขียนเกือบ 4 ทศวรรษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารของผู้ศึกษาต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว