อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

ผู้เขียน: รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

สำนักพิมพ์: โนเบิ้ลบุ๊คส์

หมวดหมู่: หนังสือพระราชนิพนธ์ , หนังสือพระราชประวัติราชวงศ์

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  285.00 บาท

285.00 บาท

300.00 บาท ประหยัด 15.00 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม

ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนง ด้วยพระปรีชาสามารถและอัจฉริยภาพ ของพระองค์โดยแท้ก่อประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างมหาศาลสมพระราชสมัญญา อัคราภิรักษ์ศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ปกป้องศิลป์ไทยนานเทอญ < แสดงน้อยลง ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนง ด้วยพระปรีชาสามารถและอัจฉริยภาพ ของพระองค์โดยแท้ก่อประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างมหาศาลสมพระราชสมัญญา อัคราภิรักษ์ศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ปกป้องศิลป์ไทยนานเทอญ

285.00 บาท

300.00 บาท
300.00 บาท
ประหยัด 15.00 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
250 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.5 x 20.9 x 1.5 CM
น้ำหนัก
0.297 KG
บาร์โค้ด
9786163882424

รายละเอียด : อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ คือ หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน ถึงเรื่องราวของพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ในด้านศิลปะของแผ่นดิน ให้รับรู้ถึงความเป็นมาของความยากลำบากในการก่อเกิดชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จากงานพื้นบ้าน สู่งานศิลป์สูงค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย และได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความงดงามเหล่านั้น ด้วยภาษาที่นุ่มนวล และงดงามดุจงานศิลป์ของผู้เรียบเรียง ให้เราติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อย่างภาคภูมิและอิ่มเอิบในหัวใจ


สารบัญ : อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

  • พระราชสมัญญา อัคราภิรักษศิลปิน
  • พระราชประวัติ
  • การออกแบบชุดไทยประจำชาติ
  • หัตถศิลป์
  • มัณฑนศิลป์
  • ดุริยางคศิลป์
  • วรรณศิลป์
  • นาฏศิลป์
  • วาทศิลป์
  • สถาปัตยศิลป์ การตกแต่งภายใน ประติมากรรม ปฏิมากรรมและภูมิสถาปัตย์
  • พระเกียรติคุณแซ่ซ้อง

   


เนื้อหาปกหลัง : อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

อัคราภิรักษศิลปิน...ทรงเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ พระองค์มีพระปรีชาสามารถในงานศิลปะทุกสาขา และทุ่มเทพระกำลังทุกอย่างในการทำนุบำรุงศิลปะ ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินทรงสร้างศิลปินจากชาวบ้านที่ทรงอุปถัมภ์ให้มีอาชีพเสริมเพื่อมีรายได้เพิ่ิมขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทรงอุปถัมภ์งานช่างต่างๆ ทั้งช่างพื้นบ้านและช่างประณีตศิลป์ทั่วประเทศ พระราชทานแนวพระราชดำรินานาประการให้เกิดการพัฒนางานหัตถศิลป์ ทรงเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมให้กว้างขวางไปทั่วโลก ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนง ด้วยพระปรีชาสามารถและอัจฉริยภาพ ของพระองค์โดยแท้ก่อประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างมหาศาลสมพระราชสมัญญา อัคราภิรักษ์ศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ปกป้องศิลป์ไทยนานเทอญ

รีวิวโดยนักเขียน : อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "องค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกช่างศิลป์ไทย" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมเกล้ากระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งไหมไทย" และกระทรวงวัฒนธรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" ล้วนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจด้านงานหัตถศิลป์อันเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สืบสานเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยมาช้านาน บางอย่างกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา บางอย่างขาดผู้สืบทอด บางอย่างต้านกระแสเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไม่ไหว บางอย่างแปรเปลี่ยนจากความละเอียด ประณีต ไปสู่ความหยาบ ง่าย เพราะขาดการบ่มเพาะ รสนิยมทางศิลปะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระวิริยะอดทน ทรงให้กำลังใจพร้อมกระตุ้นสำนึกให้ช่างชาวบ้านมองเห็นคุณค่าทางศิลปะในงานหัตถกรรมในชีวิตประจำวันของตน ทรงส่งเสริมให้ช่างชาวบ้านได้เห็นผลงานหัตถศิลป์ที่งดงามวิจิตร ทรงให้ช่างชาวบ้านได้ฝึกอบรมวิชาช่างชั้นสูงเพื่อมีโอกาสพัฒนาฝีมือในระดับสูงยิ่งขึ้น ผลงานหัตถศิลป์จำนวนมากได้อวดสายตาให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมและอัศจรรย์ใจ นอกจากผลงานด้านหัตถศิลป์แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะอีกหลายประเภท ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ สถาปัตยศิลป์ งานออกแบบ และงานวิจิตรศิลป์อื่นๆ ดังที่กล่าวไว้ในหนังสือ อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ แม้จะเป็นเพียงน้อยนิด หากมีข้อผิดพลาดประการใด หวังในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ โปรดฯ พระราชทานอภัยด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

ถือเป็นความโชคดีอย่างหาที่สุดมิได้ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรอย่างมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย และที่สำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงสืบสานและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เป็นองค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกด้านศิลปะไทย ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในศิลปะหลายด้าน พระองค์จึงทรงส่งเสริมสนับสนุนจากงานศิลปะพื้นบ้าน ให้กลายเป็นศิลปะที่สามารถเชิดหน้าชูตา บ่งบอกความเป็นชาติได้อย่างสมภาคภูมิ ได้สร้างให้ชาวบ้านธรรมดาๆ กลายเป็นศิลปินที่มีฝีมือระดับประเทศ ที่สามารถอวดงานศิลป์แก่คนทั้งโลกได้ ทั้งหมดนี้ก็ด้วยพระบารมีแห่งพระแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ คือหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน ถึงเรื่องราวของพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ในด้านศิลปะของแผ่นดิน ให้รับรู้ถึงความเป็นมาของความยากลำบากในการก่อเกิดชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จากงานพื้นบ้าน สู่งานศิลป์สูงค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความงดงามเหล่านั้น ด้วยภาษาที่นุ่มนวล และงดงามดุจงานศิลป์ของผู้เรียบเรียง ให้เราติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อย่างภาคภูมิและอิ่มเอิบในหัวใจ

สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อัคราภิรักษ์ศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading