คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ.ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู็ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ.ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู็ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ


คำนำ : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ.ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู็ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟัง

ขอให้โลคดีในการสอบทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ

สถาบัน THE BEST CENTER


สารบัญ : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง

  ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน

  • ความหมายของแรงงาน
  • ภาพรวมของตลาดแรงงานไทย
  • การขาดแคลนแรงงานไทย
  • ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน
  • การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
  • สิทธิตามกฎหมายแรงงาน
  • มาตรฐานแรงงานไทย
  • ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
  • เจาะข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
  • เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  • เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
  • เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
  • เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน