ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

หนังสือพระราชประวัติฉบับย่อ และประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Tags : รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

700.00 บาท

665.00 บาท

"คุณประหยัดไป 35.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 26 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในทุกแง่มุม ทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในมุมความรัก ทรงพระผนวช รวมถึงรวมภาพ และเรื่องราว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค์ เป็นหนังสือที่จารึกประวัติศาตร์เล่มหนึ่ง


คำนำ : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

ในบรรดาการเขียนที่ยากที่สุด การเขียน eulogy หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า ถ้อยคำสรรเสริญ หรือบทนิยมสำหรับพิธีศพ คือหนึ่งในนั้น ความยากนี้มิได้อยู่ที่ลักษณะของการเขียน แต่อยู่ที่ขบวนการกลั่นกรองยิ่งมีความผูกพันกับผู้ที่จากไปมากเท่าไหร่ ยามจรดปากกานั้นยิ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาที่เสียดแทงหัวใจเท่านั้น และครั้งนี้ก็เช่นกัน การเขียนพรรณนาถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่างแสนยากยิ่ง หาใช่เพราะขาดเรื่องราว แต่เป็นเพราะเรื่องราวช่างมากมายจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหน และเอ่ยถึงส่วนไหนก่อน เพราะจำนวนและกลุ่มชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์นั้นนับเหลือคณา เพราะมิใช่เพียงแต่ชนชาวไทย แต่รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งหมดเกือบ 100 ล้านคนในช่วงรัชสมัยที่ทรงครองราชย์ 70 ปี ทรงมีพระคุณูปการเหลือล้นต่อผู้คนทุกหมู่เหล่าโดยไม่เลือกชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา และทรงมุ่งทำประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และไม่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะป่าวประกาศสิ่งที่ทรงทำ สาธารณชนจะได้รับรู้เมื่อโครงการเนื่องในพระราชดำริเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เป็นการทำงานแบบ "ปิดทองหลังพระ" ที่จริงแท้ บัดนี้ทองนั้นได้ล้นออกมาที่หน้าพระจนปกคลุมไปทั่วแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้ว มากล้นเกินกว่าจะเขียนบรรยายได้หมด การถวายคำสรรเสริญในรูปแบบของการใช้ภาพและจัดทำรูปเล่มอย่างประณีต สมพระเกียรติ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติ คือคำตอบที่ดีที่สุดของคณะผู้จัดทำผู้มีฐานะสื่อมวลชนทุกภาพและคำบอกเล่า ทุกการก้มกราบ ทุกหยาดน้ำตา และการรอคอยถวายการอำลาครั้งสุดท้ายของมวลมหาประชาชน การบันทึกภาพเหล่านี้ แทนค่าคำถวายคำสรรเสริญ และเป็นประจักษ์พยานว่า พระองค์ทรงทำคุณงานความดีฝากไว้ในปฐพีนี้มากมายสักเพียงใด แม้บนผืนดินที่จุดสูงสุดบนยอดดอย ไปจนถึงจุดล่างสุด ณ ชายขอบแผ่นดินสยาม ไม่มีแห่งหนใดที่จะไม่มีพสกนิกรถวายความรักความเทิดทูนและอาลัย ต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ คุณงามความดีใดๆ ที่เกิดจากการเผยแผ่พระเกียรติคุณอันไพศาล ของพระมหากษัตริย์ผู้เป็น King of Kings พระราชาแห่งพระราชาทั้งปวง ทางคณะผู้จัดทำขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จเป็นพลังผลักดันให้ชาติบ้านเมืองมีความสงบ เรียบร้อย สามัคคี ประชาชนไทยมีหัวใจของผู้ให้ และความสัตย์ซื่อ เพื่อน้อมถวายตอบแทนพระคุณต่อน้ำพระราชหฤทัย และพระราชปรารถนาของพระองค์ว่า "ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข"

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้

คณะผู้จัดทำ นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ


สารบัญ : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

  • คำนำผู้พิมพ์
  • พระราชประวัติ
  • เสด็จสวรรคต
  • ในดวงใจนิรันดร์
  • พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  • การแสดงมหรสพสมโภช ออกพระเมรุ
  • ประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ รอบพระเมรุมาศ
  • พิธีซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
  • เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริสยยศ
  • บทสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธ เสด็จสวรรคาลัย FOREVER IN OUR HEARTS ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว