ศิลปการครองชีวิต

สาส์นแห่งความสุข เพื่อความมีชีวิตที่เบิกบานในธรรม
จำนวน :

1

 • 1

30.00 บาท

28.50 บาท

"คุณประหยัดไป 1.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศิลปการครองชีวิต


รายละเอียด : ศิลปการครองชีวิต

?

ศิลปการครองชีวิต

หนังสือเรื่อง "ศิลปะการครองชีวิต" โดย พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ เป็นหนังสือที่จะแนะนำวิธีการครองชีวิตให้มีความสงบสุข ร่มเย็น ผ่านความรู้จากหลักธรรมทางพุทธศาสนา อาทิ วัฏฏสงสารแห่งชีวิต การบำเพ็ญศีล สมาธิ และปัญญา อริยมรรค ฯลฯ และอธิบายให้เราได้เข้าใจถึงชีวิตที่พบความสุขสงบเย็นจากการปฏิบัติธรรม

 


สารบัญ : ศิลปการครองชีวิต

  • วัฏฏสงสารแห่งชีวิต
  • ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างผู้ชนะ
  • ความสุขจอมปลอม
  • ความสุขที่แท้จริงคือความสงบเย็นแห่งจิตใจ
  • ปฏิวัติความทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรม

เนื้อหาปกหลัง : ศิลปการครองชีวิต

"....จงตื่นตนเถิดพี่น้องทั้งหลาย! พุทธศาสนาจะได้ฟื้นตัว, ลุกขึ้นจากเตียงนอนเจ็บมานานแล้วได้ ในยุคกึ่งพุทธศาสนายุกาลนี้. เราประคองพระพุทธศาสนามาได้ด้วยอาการอันไม่ฉลาดนัก เพราะได้ป้อนของแสดงให้บ่อยๆ. พระพุทธศาสนาจึงล้มเจ็บเป็นอัมพาตไปตั้งครึ่งตั้งค่อนเหลืออยู่เพียวแถบเดียวคือ ปริยัติ ลาภ ยศ ชื่อเสียง การเห่อเหิม และสนุกเพลิดเพลินเป็นของแสลงแก้ไข้ของพระพุทธศาสนาเวลานี้. เดี๋ยวนี้เรารู้กันแล้ว! พวกเราที่รู้แล้วมีประมาณเท่าใด ความเจริญโดยยิ่งจักมีแก่เรามีประมาณเท่านั้น. เราทั้งหมดจงก้าวหน้าเถิด! จงพร้อมเพรียงกันเพื่อพระพุทธศาสนา จะได้หายสนิทจากโรคด้วยการปฏิบัติธรรม"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศิลปการครองชีวิต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ศิลปการครองชีวิต