แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3

ผู้ปกครองจะสังเกตได้ง่ายว่าทักษะใดเป็นจุดเด่น ทักษะใดยังเป็นจุด อ่อนของนักเรียน เพื่อง่ายต่อการนำไปส่งเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อนต่อไป
จำนวน :

1

 • 1

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3

แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3

แบบฝึกพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่แม่นยำ โดยผู้เขียนได้แยกแบบฝึกประสบการณ์ออกเป็นเรื่องๆ เพื่อให้ง่ายต่อครูหรือผู้ปกครองที่จะสังเกตว่าทักษะใดเป็นจุดเด่น ทักษะใดยังเป็นจุดอ่อนของนักเรียน เพื่อที่จะน่าไปส่งเสริมหรือแก้ไขต่อไป แบบฝึกพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชุดนี้ มีทั้งหมด 3 เล่ม ประกอบด้วยอนุบาล 2 และแบบฝึกพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ อนุบาล 3 ผู้เขียนหวังว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์

ค.บ., ค.ม. จุฬาฯ


สารบัญ : แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3

  • แบบฝึกทบทวนการนับจำนวน 1-10
  • แบบฝึกทบทวนการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10
  • แบบฝึกการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
  • แบบฝึกการนับจำนวน 11-20
  • แบบฝึกการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
  • แบบฝึกการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
  • แบบฝึกการนับจำนวนเต็มสิบ
  • แบบฝึการบวกจำนวนเต็มสิบ
  • แบบฝึกการลบจำนวนเต็มสิบ
  • แบบฝึกการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100
  • แบบฝึกการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
  • แบบทดสอบ

เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3

เตรียมความพร้อมพื้นฐานคณิตศาสตร์ โดยการฝึกทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้อง แม่นยำรวดเร็วด้วยแบบฝึกหลากหลายแยกเป็นเรื่องๆ เพื่อให้ง่ายต่อครู, ผู้ปกครองจะสังเกตได้ง่ายว่าทักษะใดเป็นจุดเด่น ทักษะใดยังเป็นจุด อ่อนของนักเรียน เพื่อง่ายต่อการนำไปส่งเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อนต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบฝึกพัฒนาทักษะพื็นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3