เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

ฉบับภาษาไทยช่วยให้อยากอ่านและสามารถเข้าใจเทอร์โมไดนามิกส์ได้ดียิ่งขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

450.00 บาท

382.50 บาท

"คุณประหยัดไป 67.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง และกฎที่ควบคุมการเปลี่ยนรูปพลังงาน ตำราเทอร์โมไดนามิกส์นี้พยายามรวบรวมวิถีทางต่างๆ ของเทอร์โมไดนามิกส์ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรเคมีในการกำหนดสูตร การออกแบบ และควบคุมกระบวนการเคมีต่างๆจุดประสงค์คือ การเสนอเทอร์โมไดนามิกในรูปแบบง่ายและใช้ในงานปฏิบัติได้ผลในอุตสาหกรรม ส่วนสำคัญของตำราเทอร์โมไดนามิกส์นี้คือ ครอบคลุมทั้งทฤษฎิและการปฏิบัติด้านการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญสำหรับงานวิศวกรรมเคมี


คำนำ : เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

ตำราเล่มนี้เริ่มต้นด้วยบทนำ ให้พื้นฐานและนิยามคำศัพท์สำคัญของเทอร์โมไดนามิกส์ บทที่ 2เสนอสมการสถานะใช้ในการคำนวณในงานอุตสาหกรรม บทที่ 3 และ 4  เสนอกฏข้อแรกเทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ดุลพลังงานกับกระบวนการ ผู้เขียนพยายามเชียนอย่างสั้นและให้มีแผนภาพ พล็อต และตัวอย่างมากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื่อหาวิชา รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท ให้ผู้เรียนฝึกแก้โจทย์ปัญหาเพื่อทดสอบความเข้าใจในหลักการ 


สารบัญ : เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

  • บทที่ 1 วัตถุประสงค์และนิยามของเทอร์โมไดนามิกส์
  • บทที่ 2 สมบัติ PVT ของไหล : สมการสถานะ
  • บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงาน-กฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์
  • บทที่ 4 การประยุกต์ดุลพลังงานกับกระบวนการ
  • บทที่ 5 กฏข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์
  • บทที่ 6 ฟังก์ชันเทอร์โมไดนามิกส์
  • บทที่ 7 วัฏจักรเทอร์โมไดนามิกส์
  • บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเทอร์โมไดนามิกส์และกราฟของสมบัติต่างๆ
  • บทที่ 9 สมบัติสารละลายและสมดุลทางกายภาพ
  • บทที่ 10 สมดุลกายภาพระหว่างเฟส
  • บทที่ 11 สมดุลเคมี

   


เนื้อหาปกหลัง : เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเพื่อใช้ปกระกอบการเรียนวิชาเทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมีสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นเคมีอุสากรรมและปิโตรเคมี เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์และสมการสถานะ กฎข้อแรกเทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ กฏข้อสองเทอร์โมไดนามิกส์การเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีและเอนโทรปีของระบบ วัฏจักรเทอร์โมไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์โมไอนามิกส์ของระบบหลายองค์ประกอบ สมบัติสารละลาย สมดุบกายภาพระหว่างเฟส และสมดุลเคมี มีตัวอย่างการแก้ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาได้ดียิ่งขึ้น

 ข้อมูลเพิ่มเติม : เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว