การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายหลักการทั่วไปของการทบทวนและการวิเคราะห์อภิมาน ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมาน ค่าสรุปสถิติและการแสดงผลการวิเคราะห์อภิมาน การรวมผลการศึกษา ความต่างแบบระหว่างงานวิจัย อคติจากการตีพิมพ์และผลของการศึกษาที่มีขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ความไว พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยของผู้นิพนธ์เป็นแนวทางในการอธิบายและวิเคราะห์นอกจากนี้ยังแสดงคพสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย START ไว้ด้วย เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการทดลองปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายหลักการทั่วไปของการทบทวนและการวิเคราะห์อภิมาน ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมาน ค่าสรุปสถิติและการแสดงผลการวิเคราะห์อภิมาน การรวมผลการศึกษา ความต่างแบบระหว่างงานวิจัย อคติจากการตีพิมพ์และผลของการศึกษาที่มีขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ความไว พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยของผู้นิพนธ์เป็นแนวทางในการอธิบายและวิเคราะห์นอกจากนี้ยังแสดงคพสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย START ไว้ด้วย เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการทดลองปฏิบัติได้ด้วยตนเอง


คำนำ : การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม

การทำ meta-analysis ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดีจนสามารถนำไปลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้นั้น ผู้วิจัยจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถ่องแท้ การเรียนรู้  meta-analysis โดยอาศัย lecture ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ ปัจจุบันนี้เราจึงเห็นว่ามรการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำ  meta-analysis อยู่หลายสถาบันพอสมควร การอบรมที่ประสบผลสำเร็จส่วนมากใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการสอน สาธิต และฝึกปฏิบัติแทบทั้งสิ้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำรา " การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม" เล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้อ่าน และหวังว่าอาจารย์สุรศักดิ์จะผลิตตำราประเภทเดียวกันนี้ออกมาเรื่อยๆ ในอนาคต

ศ.นพ.ดร.ชยันตร์ธร ปทุมมานนท์


เนื้อหาปกหลัง : การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายหลักการทั่วไปของการทบทวนและการวิเคราะห์อภิมาน ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมาน ค่าสรุปสถิติและการแสดงผลการวิเคราะห์อภิมาน การรวมผลการศึกษา ความต่างแบบระหว่างงานวิจัย อคติจากการตีพิมพ์และผลของการศึกษาที่มีขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ความไว พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยของผู้นิพนธ์เป็นแนวทางในการอธิบายและวิเคราะห์นอกจากนี้ยังแสดงคพสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย START ไว้ด้วย เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการทดลองปฏิบัติได้ด้วยตนเอง


ข้อมูลเพิ่มเติม : การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว