หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความรู้เบื้องต้น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดและหลักการออกแบบสื่อต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานขั้นสูงต่อไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

หนังสือหลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ วัวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำคัญในการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร โปรแกรม ไฟล์ภาพนิ่ง วีดีโอและเสียงออกแบบในงานด้านนิเทศศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์งานออกแบบ หลักการและกระบวนการอกแบบ แนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสื่อต่างๆ การออกแบบสี ตัวอักษรและภาพสัญลักษณ์ในคอมพิวเตอร์ กระบวนการพิมพ์และการเตรียมต้นฉบับสำหรับส่งพิมพ์


คำนำ : หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

หนังสือหลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความรู้เบื้องต้น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดและหลักการออกแบบสื่อต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานขั้นสูงต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรุงยศ อรัณยะนาค


สารบัญ : หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • บทที่ 2 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
  • บทที่ 3 องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำคัญในการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์
  • บทที่ 4 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์
  • บทที่ 5 โปรแกรมที่ช้ในงานออกแบบสื่อต่างๆ

เนื้อหาปกหลัง : หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

หนังสือหลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ วัวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำคัญในการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร โปรแกรม ไฟล์ภาพนิ่ง วีดีโอและเสียงออกแบบในงานด้านนิเทศศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์งานออกแบบ หลักการและกระบวนการอกแบบ แนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสื่อต่างๆ การออกแบบสี ตัวอักษรและภาพสัญลักษณ์ในคอมพิวเตอร์ กระบวนการพิมพ์และการเตรียมต้นฉบับสำหรับส่งพิมพ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์