Outsourcing The Complete Guide (ภาษาไทย)

 • ผู้เขียน : Raweewan M.
 • สำนักพิมพ์ : Raweewan M.
 • ประเภทของสินค้า : E-Books
 • บาร์โค้ด : 9000047753
สิ่งที่คุณจะได้จาก eBook เล่มนี้ เนื้อหาภายใน eBook กว่า 87 หน้าและ Cast Study จริงหลาย ๆ แบบจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการหา freelancer มาช่วยงานใน Internet Marketing Project ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Niche Website Project, Authority Site Project, Self-Publishing Project ไปจนถึงการหา Virtual Staff (VA) มาช่วยงานทั่วๆ ไปของผู้เขียนเอง เช่นการค้นคว้าข้อมูลหรืองานประจำวันอื่นๆ เป็นต้น
จำนวน :

1

รายละเอียด

สิ่งที่คุณจะได้จาก eBook เล่มนี้ เนื้อหาภายใน eBook กว่า 87 หน้าและ Cast Study จริงหลาย ๆ แบบจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการหา freelancer มาช่วยงานใน Internet Marketing Project ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Niche Website Project, Authority Site Project, Self-Publishing Project ไปจนถึงการหา Virtual Staff (VA) มาช่วยงานทั่วๆ ไปของผู้เขียนเอง เช่นการค้นคว้าข้อมูลหรืองานประจำวันอื่นๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว