ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

ผู้เขียน: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

สำนักพิมพ์: DMG Book ดีเอ็มจี

หมวดหมู่: หนังสือพระราชนิพนธ์ , หนังสือพระราชประวัติราชวงศ์

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  236.55 บาท

236.55 บาท

249.00 บาท ประหยัด 12.45 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม

ย้อนอดีต 120 ปี ประวัติศาสตร์แห่งการรักษาอธิปไตยที่มีสยามประเทศเป็นเดิมพัน < แสดงน้อยลง ย้อนอดีต 120 ปี ประวัติศาสตร์แห่งการรักษาอธิปไตยที่มีสยามประเทศเป็นเดิมพัน

236.55 บาท

249.00 บาท
249.00 บาท
ประหยัด 12.45 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
224 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.4 x 21 x 1.8 CM
น้ำหนัก
0.385 KG
บาร์โค้ด
9786163760531

รายละเอียด : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

'ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดน' เป็นเสมือนบทคัดย่อเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินสู่ต่างแดนที่ คนทุกวัยสามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่าย ทั้งยังรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากและไม่ค่อยมีให้พบเห็นแพร่หลายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพนธ์คำนำในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จาก 'ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง' ที่ได้อัญเชิญมาไว้ใน 'ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดน' ย่อมที่จะเพียบพร้อมด้วยพระวินิจฉัยอันเป็นเอกฉันท์ต่อความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้


คำนำ : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

ชาวไทยมีความนิยมที่จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี 150 ปี หรือ 200 ปี เพื่อการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญหรือบุคคลสำคัญในอดีตที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนโดยไม่เสื่อมคลาย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความกตัญญูรู้คุณและความเคารพรัก โดยการจัดทำสิ่งที่เป็นความหมายของความจดจำรำลึกด้วยวิธีการหลายอย่างต่างๆ กัน ปีพุทธศักราช 2546 เป็นวาระครบรอบ 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับความรักและความจงรักภักดีจากพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นเหลือ จึงได้มีการเฉลิมฉลองด้วยวิธีต่างๆ หลายอย่าง เช่น การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ การสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ และการจัดพิมพ์หนังสือจำนวนมากซึ่งมีความหลากหลายทั้งรูปแยยและเนื้อหา "ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุุทธเจ้าหลวง" เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีการจัดทำขึ้นสำหรับโอกาสอันสำคัญนี้

(ลงพระนาม กัลยาวิวัฒนา)


สารบัญ : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

  • เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และชวาครั้งแรก
  • เสด็จประพาสเมืองอินเดียและพม่า
  • เสด็จประพาสแหลมมลายูครั้งแรก
  • เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และชวาครั้งที่สอง
  • เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก
  • เสด็จประพาสแหลมมลายูครั้งที่สอง
  • เสด็จประพาสแหลมมลายูครั้งที่สาม
  • เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาครั้งที่สาม
  • เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง
  • ภาคผนวก
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

"พระราชนิพนธ์คำนำโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพิมพ์ครั้งแรกนั้น เพียบพร้อมอยู่แล้วด้วยพระวินิจฉัยอันเป็นเอกฉันท์ต่อความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดน เสมือนบทคัดย่อที่คนทุกวัยสามารถอ่านเข้าใจได้โดยไม่ลำบากนัก ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ที่ภาพประกอบเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมยาก แทบทั้งหมดเป็นฝีมือช่างภาพฝรั่งของวังหลวง เป็นภาพที่ไม่ค่อยมีแพร่หลายให้พบเห็นนัก อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของหนังสือเล่มนี้ที่ข้าพเจ้าประทับใจยิ่ง"  (ไกรฤกษ์ นานา)

"หากพิจารณาหนังสือเล่มนี้ในฐานะข้อมูลหลักฐานะทางประวัติศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า คุณค่าของหนังสือเล่มนี้คือการจุดประกายให้ผู้อ่านพิจารณาว่าทั้งภาพรวมและภาพจริงที่หนังสือตามเสร็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดนเผยให้เห็นนั้น เป็นการถ่ายทอดและการถ่ายภาพจากจุดยืนและมุมมองขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และของราชสำนักสยาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกไปในมิติต่างๆ ตลอดจนเชื่อมโยงขยายสู่ประเด็นอื่นๆ ต่อไป"  (รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์)รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

หนังสือ "ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดน" จัดทำขึ้นเพื่อน้อนเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและบอกเล่าเรื่องรางทรงคุณค่าควรแก่การจดจำจากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ในคราวเสด็จประพาสต่างแดน ทรงบรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน รวมถึงแนวพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ที่ทรงมีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในตลอดกระยะเวลาแห่งการเสด็จฯ นั้น ทั้งยังทรงมีลายพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ (ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี (ราชเลขานุการิณีในพระองค์) และผู้สำเร็จราชการ จนในภายหลังได้มีพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชน นอกจากเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นพม่า สิงคโปร์ ชวา ที่นำมาซึ่งความทันสมัยในการก่อสร้างถนนและอาคารตึกรามบ้านช่องแล้วการเสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ยังได้สร้างคุณูปการอย่างมากมายแก่ประเทศสยาม โดยการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 พระองค์ทรงเจริญพระราชไมตรี ทรงสร้างสัมพันธภาพด้วยกุศโลบายทางการเมือง เพื่อป้องกันประเทศสยามประการหนึ่ง และเป็นการแนะนำความเป็นไทให้นานาอารยประเทศได้รู้จักอีกประการหนึ่ง ส่วนครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงรับการรักษาพระอาการประชวรตามคำแนะนำของแพทย์หลวง ด้วยการอ่านหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ จะสร้างความสุนทรีย์ในอารมณ์ชื่นชมในพระปรีชาสามารถและพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำให้แผ่นดินสยามยังคงอยู่ตราบจนปัจจุบันนี้ ขอให้ทุกท่านโปรดเลือกดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ลด ละ เลิกการอันใดที่จะบ่อนทำลายประเทศชาติ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สำหรับตนเอง ในทางที่ถูกต้อง และต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของบรรพชนสืบต่อกันมา แม้ดวงพระวิญญาณ ธ สถิต ณ สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงทราบด้วยญาณวิถีเถิดว่า ปวงประชาลูกหลานไทยทั้งผองยังสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณมิเสื่อมคลาย ความรักและสามัคคีมีค่ายิ่ง ประเสริฐเหนือกว่าเครื่องสักการะทั้งปวง

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading