คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

วิชากฎหมายที่มีกฎหมายค่อนข้างซับซ้อนและเกี่ยวพันกับวิชาอื่นในหลายแขนง รวมทั้งมีปัญหาข้อกฎหมายเป็นอันมาก
จำนวน :

1

500.00 บาท

475.00 บาท

"คุณประหยัดไป 25.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 19 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

หนังสือคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียนเป็นครูสอนวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินมาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน เป็นประธานชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นชุดวิชาระดับปริญญาตรี และเป็นประธานชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง ซึ่งเป็นชุดวิชาในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าวิชากฎหมายที่มีกฎหมายค่อนข้างซับซ้อนและเกี่ยวพันกับวิชาอื่นในหลายแขนง รวมทั้งมีปัญหาข้อกฎหมายเป็นอันมาก ผู้เขียนจึงมีความตั้งใจที่จะเขียนคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์


คำนำ : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

หนังสือคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียนเป็นครูสอนวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินมาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน เป็นประธานชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นชุดวิชาระดับปริญญาตรี และเป็นประธานชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง ซึ่งเป็นชุดวิชาในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าวิชากฎหมายที่มีกฎหมายค่อนข้างซับซ้อนและเกี่ยวพันกับวิชาอื่นในหลายแขนง รวมทั้งมีปัญหาข้อกฎหมายเป็นอันมาก ผู้เขียนจึงมีความตั้งใจที่จะเขียนคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ในท้ายที่สุดนี้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ทุกประการ

รองศาตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน


สารบัญ : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

  • ภาคที่ 1 ลักษณะเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  • ภาคที่ 2 กรรมสิทธิ์
  • ภาคที่ 3 สิทธิครอบครอง
  • ภาคที่ 4 ทรัพยสิทธิ


ข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน