Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3

ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม และความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

110.00 บาท

93.50 บาท

"คุณประหยัดไป 16.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3

Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3

หนังสือชุด "Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3" เป็นหนังสือชุดข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คำนำ : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3

หนังสือชุด "Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3" เป็นหนังสือชุดข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เขียนหวังว่าหนังสือ "Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3" เล่มนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม และความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสำเร็จตามความคิดหวังของนักเรีนย ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

วิจิตร เพชรแดง


สารบัญ : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3

  • ชุดที่ 1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอาราบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
  • ชุดที่ 2 ค่าของเลขโดดแต่ละหลัก และการเขียนในรูปกระจาย
  • ชุดที่ 3 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งและแสนและศูนย์
  • ชุดที่ 4 การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50
  • ชุดที่ 5 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 แะทีละ 50
  • ชุดที่ 6 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนที่ลดลง
  • ชุดที่ 7 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้น
  • ชุดที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง
  • ชุดที่ 9 แบบรูปซ้ำ
  • ชุดที่ 10 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000


ข้อมูลเพิ่มเติม : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว