1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3

1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

74.00 บาท

70.30 บาท

"คุณประหยัดไป 3.70 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3

1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3

คำนำ : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3

หนังสือ 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3 เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยเน้นเฉพาะหลักภาษาไทยและการใ้ช้ภาษาด้วยตนเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เขียนได้จัดทำเป็นแนวข้อสอบไว้ทั้งหมด ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๑๐ ข้อ รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาไว้ครบทุกเรื่องอย่างละเอียด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปด้วย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาในระดับชั้นนี้ได้มากพอที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนสืบต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

พรทิพย์ แฟงสุด


สารบัญ : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3

  • เสียงในภาษาไทย (๑)
  • เสียงในภาษาไทย (๒)
  • คำประพันสรรพนาม
  • คำบุพบท
  • คำสันธาน
  • คำอุทาน
  • คำมูล
  • คำประสม
  • คำซ้อน
  • คำซ้ำ
  • คำสมาส (๑)
  • คำสมาส (๒)
  • คำสนธิ (๑)
  • คำสนธิ (๒)
  • ประโยคกรรม
  • ประโยคซับซ้อน
  • ลักษณะของคำไทยแท้ (๑)
  • ลักษณะของคำไทยแท้ (๒)
  • คำยืมภาษาบาลี 


ข้อมูลเพิ่มเติม : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว