ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ไม่ว่าโจทย์เหล่านั้นจะถูกพลิกแพลงออกมาเป็นรูปแบบใด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

เทคนิคในการทำข้อสอบต้องเกิดจากการเรียนรู้ ค้นคว้าและทำความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ จนตกผลึกแล้วค้นหาแนวทางการแก้ไขโจทย์ต่างๆ ด้วยตัวเอง สิ่งที่ได้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ไม่ว่าโจทย์เหล่านั้นจะถูกพลิกแพลงออกมาเป็นรูปแบบใด เพราะนักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตนเองไ้ด้แล้ว


คำนำ : ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

หนังสือ "ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6" ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบจริง เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์ ภายในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อสอบการแข่งขันการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน โดยมีการเรียบเรียงใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จะจัดทำเฉลยอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกฝนประลองปัญญา ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ทีมีความสนใจจะได้รับความรู้ แนวคิด ทักษวิธีคิดคำนวณ และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ และใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันคัดเลือกต่อไป

 

 


สารบัญ : ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

  • แนวข้อสอบ สสวท. ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบ สสวท. ชุดที่ 2
  • แนวข้อสอบ สสวท. ชุดที่ 3
  • แนวข้อสอบ สสวท. ชุดที่ 4
  • แนวข้อสอบ สสวท. ชุดที่ 5
  • แนวข้อสอบ สสวท. ชุดที่ 6

เนื้อหาปกหลัง : ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

เทคนิคในการทำข้อสอบต้องเกิดจากการเรียนรู้ ค้นคว้าและทำความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ จนตกผลึกแล้วค้นหาแนวทางการแก้ไขโจทย์ต่างๆ ด้วยตัวเอง สิ่งที่ได้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ไม่ว่าโจทย์เหล่านั้นจะถูกพลิกแพลงออกมาเป็นรูปแบบใด เพราะนักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตนเองไ้ด้แล้ว


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว