คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านต่างๆ ของสังคม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

บทความวิชาการมีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านต่างๆ ของสังคม บทความที่ดีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ทันสมัย มีความถูกต้องมบูรณ์ และพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่วงวิชาการยอมรับ ผู้เขียนบทความต้องรอบรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เขียนอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งทราบทฤษฎีและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ


คำนำ : คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

จากประสบการณ์ในฐานะผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และผู้กลั่นกรองบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เห็นจุดอ่อนและปัญหาของการเขียนบทความวิชาการ ที่ควรจะส่งเสริมให้นักวิชาการมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการเขียนบทความที่มีคุณภาพ จึงได้ตกผลึกเนื้อหาที่สำคัญ และพิมพ์ใน คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อเทคนิคการเขียนบทความวิจัย ท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณบรรณาธิการวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences และบรรณาธิการวารสาร Agriculture and Natural Resources สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของวรรณกรรมที่ใช้อ้างอิง และบริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้รังสรรค์วรรณกรรมเล่มนี้เป็นบริการแก่สังคม หวังว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและนักวิชาการที่เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือคู่มือเล่มนี้ให้ดีขึ้น ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ


สารบัญ : คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

  • Part 1 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
  • Part 2 เทคนิคการเขียนบทความบริทัศน์
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

บทความวิชาการมีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านต่างๆ ของสังคม บทความที่ดีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ทันสมัย มีความถูกต้องมบูรณ์ และพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่วงวิชาการยอมรับ ผู้เขียนบทความต้องรอบรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เขียนอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งทราบทฤษฎีและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์