การภาษีอากรธุรกิจ

ครอบคลุมภาษีที่เกี่วข้องกับธุรกิจ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือหมวด How to ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การภาษีอากรธุรกิจ

การภาษีอากรธุรกิจ

ตำรา การภาษีอากร เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของ มหาวิทลัยราชภัฐ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลง โดยได้รวบรวม และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆ ของตัวกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมภาษีที่เกี่วข้องกับธุรกิจ

 


คำนำ : การภาษีอากรธุรกิจ

ตำราเล่มนี้ได้มีการอธิบายเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ทันสมัย และสอดแทรกกับกฎหมายปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้นผู้เรียนก็ต้องให้ความสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อมูลต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องอัตราภาษีและการยกเว้นภาษี สำหรับวิธีการคำนวณภาษีนั้นผู้เขียนได้แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นตอนอย่างละเอียด ชัดเจน ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการโดยง่าย ไม่ซับซ้อน และนำไปใช้ได้จริง

รองศาสตราจารย์ สมคิด บางโม


สารบัญ : การภาษีอากรธุรกิจ

  • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษษีอากร
  • บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • บทที่ 3 การจัดเก็บภาษีัเงินได้บุคคลธรรมดา
  • บทที่ 4 ภาษษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และภาษีการรับมรดก
  • บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บทที่ 7 ภาษีธุีกิจเฉพาะ
  • บทที่ 8 อากรแสตมป์
  • การอุทรณ์และปัญหาภาษีอากร

เนื้อหาปกหลัง : การภาษีอากรธุรกิจ

ตำรา การภาษีอากร เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของ มหาวิทลัยราชภัฐ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลง โดยได้รวบรวม และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆ ของตัวกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมภาษีที่เกี่วข้องกับธุรกิจ

 ข้อมูลเพิ่มเติม : การภาษีอากรธุรกิจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การภาษีอากรธุรกิจ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การภาษีอากรธุรกิจ