TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว

เนื้อหาของหนังสืออ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
จำนวน :

1

80.00 บาท

76.00 บาท

"คุณประหยัดไป 4.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว

TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ช่วยส่งเสริมพัฒนาและสร้างทัศนคติแก่เยาวชน ให้มีความสนใจและชอบวิชาคณิต เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจวิธีการคิดเลขในหลยๆ รูปแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป เนื้อหาของหนังสืออ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


คำนำ : TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว

หนังสือTRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว เป็นหนังสือเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารอย่างง่าย และเทคนิคลัดซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาและสร้างทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนให้เกิดความสนใจและชอบในวิชาคณิต รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป

ณรงค์ ธนาวิภาส


สารบัญ : TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว

  • แนวคิดพื้นฐานการคำนวณอย่างง่าย
  • การบวก
  • การลบ
  • การคูณ
  • การหาร
  • เศษส่วนร้อยละ
  • ห.ร.ม.
  • ค.ร.น.
  • เลขตรรยะและอตรรกยะ
  • รูท
  • อื่นๆ

เนื้อหาปกหลัง : TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ช่วยส่งเสริมพัฒนาและสร้างทัศนคติแก่เยาวชน ให้มีความสนใจและชอบวิชาคณิต เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจวิธีการคิดเลขในหลยๆ รูปแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป เนื้อหาของหนังสืออ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

 ข้อมูลเพิ่มเติม : TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : TRICK กลเม็ดคิดเลขเร็ว ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว