๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

ตระหนักรู้และระลึกถึงความดี ความงาม และความเสียสละของผู้ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติในขบวนการเสรีไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ฯพลฯ ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ได้ประกาศสันติภาพไทย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทย ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ระยะเวลาของสงครามโลกในประเทศไทยกินเวลาเกือบ ๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจช่วยชาติของขบวนการเสรีไทย ฯพณฯ ปรีดี ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ได้ใช้ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์บัญชาการลับ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตร และเสรีไทยทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งยังใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์เป็นที่กักกันเชลยชาวต่างชาติที่มาจากประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร การจัดกิจกรรมในวันสันติภาพไทยทุกปี คณะกรรมการจัดงานฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องนำบทถอดเทปใยการจัดเสวนาวิชาการในปีที่ผ่านมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลความรู้เรื่องราวที่หลากหลายแง่มุม อันเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป หวังว่าหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ ๗๒ ปี วันสันติภาพไทยเล่มนี้ จะได้ทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และสร้างความตระหนักรู้และระลึกถึงความดี ความงาม และความเสียสละของผู้ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติในขบวนการเสรีไทย


คำนำ : ๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ฯพลฯ ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ได้ประกาศสันติภาพไทย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทย ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ระยะเวลาของสงครามโลกในประเทศไทยกินเวลาเกือบ ๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจช่วยชาติของขบวนการเสรีไทย ฯพณฯ ปรีดี ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ได้ใช้ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์บัญชาการลับ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตร และเสรีไทยทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งยังใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์เป็นที่กักกันเชลยชาวต่างชาติที่มาจากประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร การจัดกิจกรรมในวันสันติภาพไทยทุกปี คณะกรรมการจัดงานฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องนำบทถอดเทปใยการจัดเสวนาวิชาการในปีที่ผ่านมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลความรู้เรื่องราวที่หลากหลายแง่มุม อันเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป หวังว่าหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ ๗๒ ปี วันสันติภาพไทยเล่มนี้ จะได้ทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และสร้างความตระหนักรู้และระลึกถึงความดี ความงาม และความเสียสละของผู้ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติในขบวนการเสรีไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์


เนื้อหาปกหลัง : ๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

"ในการสงคราม มนุษย์ต้องประสบกับความรุนแรง การสูญเสียชีวิตการพลัดพรากจากคนที่รัก พวกเรามีความปรารถนาเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช ในการรักษาสันติสุขแก่ทุกชีวิต เคารพต่อชีวิตและสันติภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ๗๒ ปีวันสันติภาพไทยสยามในยามสงคราม