การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)

อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพไว้อย่างชัดเจน
จำนวน :

1

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)


รายละเอียด : การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)

การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)

เมื่อหลายปีมาแล้ว จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าศึกษาทางศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง ได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพ เขียนเส้น แรเงาตามขั้นตอน และหลักสูตรที่ครูอาจารย์สอน และมอบหมายงานให้ปฏิบัติในช่วงปีแรกๆ ของการเรียนนั้นค่อนข้างจะหนักทางการใช้ถ่านชาร์โคลและดินสอดำที่มีความแข็งอ่อนที่ให้น้ำหนักต่างกันออกไป เขียนภาพกำหนดสัดส่วน ขนาด รูปทรงให้ถูกต้องจนถึงการแรเงา เพื่อให้เกิดแสงเงาแสดงปริมาตรขึ้นในภาพเขียนนั้นๆ ส่วนใหญ่จะใช้ถ่านชาร์โคล ดินสอดำ สำหรับใช้ในงานวาดเขียนที่มีขายตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ สำหรับ "ถ่านแท่งเครยอง" นั้น ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักและนำมาเขียนภาพกันมากนัก เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงและมีขายอยู่ไม่กี่ร้าน มีผู้นำแท่งถ่านเครยองมาเขียนภาพไม่ี่กี่ึคน และเป็นที่รู้จักกันในบางกลุ่มของช่างเขียนและศิลปินเท่านั้น ซึ่งการเขียนก็นำเอาเครยอนมาเขียนกันเป็นภาพแบบสากลแสดงแสง-เงา ตามทฤษฎีและตามสายตาของผู้เขียนภาพมองเห็นจากแบบหรือวัสดุนั้นๆ

 


คำนำ : การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)

เมื่อหลายปีมาแล้ว จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าศึกษาทางศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง ได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพ เขียนเส้น แรเงาตามขั้นตอน และหลักสูตรที่ครูอาจารย์สอน และมอบหมายงานให้ปฏิบัติในช่วงปีแรกๆ ของการเรียนนั้นค่อนข้างจะหนักทางการใช้ถ่านชาร์โคลและดินสอดำที่มีความแข็งอ่อนที่ให้น้ำหนักต่างกันออกไป เขียนภาพกำหนดสัดส่วน ขนาด รูปทรงให้ถูกต้องจนถึงการแรเงา เพื่อให้เกิดแสงเงาแสดงปริมาตรขึ้นในภาพเขียนนั้นๆ ส่วนใหญ่จะใช้ถ่านชาร์โคล ดินสอดำ สำหรับใช้ในงานวาดเขียนที่มีขายตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ สำหรับ "ถ่านแท่งเครยอง" นั้น ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักและนำมาเขียนภาพกันมากนัก เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงและมีขายอยู่ไม่กี่ร้าน มีผู้นำแท่งถ่านเครยองมาเขียนภาพไม่ี่กี่ึคน และเป็นที่รู้จักกันในบางกลุ่มของช่างเขียนและศิลปินเท่านั้น ซึ่งการเขียนก็นำเอาเครยอนมาเขียนกันเป็นภาพแบบสากลแสดงแสง-เงา ตามทฤษฎีและตามสายตาของผู้เขียนภาพมองเห็นจากแบบหรือวัสดุนั้นๆ

ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วาดศิลป์ที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้

อ.วัฒิชัย พรมมะลา


สารบัญ : การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)

  • บทนำ
  • วัสดุอุปกรณ์
  • การเลือกและการเตรียมแท่งถ่าน
  • การจับแท่งถ่านเขียนภาพ
  • สิ่งที่มาแห่งความบันดาลใจ
  • การฝึกเขียนลวดลายไทยด้วยแท่งถ่าน
  • การเขียนดอกพุดตาน
  • ลายกระจัง
  • ฝึกเขียนลายกระหนกด้วยดินสอ
  • ฝึกเขียนลายกระหนกด้วยแท่งถ่าน
  • ศึกษาลายเชิง - ลายกรวยเชิง - ลายเฟื่อง
  • ภาคผนวก
  • ท้ายเล่ม
  • เกี่ยวกับผู้เขียน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)