The Wisdom In Dust สัจธรรมในฝุ่นธุลี

“จงค้นหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้พบ” อักษรที่ปรากฏบนกระดาษโน้ตที่ชำรุด สีน้ำหมึกซีดจางไปตามกาลเวลา ข้อความประโยคเดียวที่ผมเขียนไว้เนิ่นนานมาแล้วนี ้ ทำให้ผมรู้สึก ถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดกระบวนการสร้างตัวตนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผม ตัวตนที่ผมไม่รู้ว่า ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น แต่ทำให้วันเวลาเกือบ 20 ปีในชีวิตของผมเปลี่ยนไป อยา่งสิ้นเชิง เพียงแคอ่กัษรเพียงประโยคเดียวทำให้ไฟแห่งศรัทธาในชีวิตของผมลุกโชติช่วงขึ้น ทำให้ผมกล้าเดินออกจากบ้านและแสวงหาไปเกือบทั่วทุกมุมโลก เพียงอักษรประโยคเดียวทำให้ชีวิตของผมที่เคยยุ่งเหยิงสับสนและไร้หนทาง ได้ค้นพบแสงสวา่งที่ ปลายอโุมงค์ เพียงประโยคเดียวที่ผมอนุญุาตให้ตวัเองมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยโอกาส และความเป็นไปได้เหลือ คณานับ ประโยคนี้ทำให้ผมค้นพบความมุ่งมั่น และศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างท่วมท้นทำให้ผมอุทิศชีวิต ตัวเองให้กับดวงวิญญาณดวงนี้อย่างไมหวั่นไหว ทำให้ผมเชื่อมั่นในการเกิดมาในโลกนี ้และเป็นสิ่งวิเศษที่ ทำให้ค้นพบสัจธรรมชีวิตด้วยตัวผมเอง
จำนวน :

1

1,000.00 บาท

590.00 บาท

"คุณประหยัดไป 410.00 บาท (41.00 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

“จงค้นหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้พบ” อักษรที่ปรากฏบนกระดาษโน้ตที่ชำรุด สีน้ำหมึกซีดจางไปตามกาลเวลา ข้อความประโยคเดียวที่ผมเขียนไว้เนิ่นนานมาแล้วนี ้ ทำให้ผมรู้สึก ถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดกระบวนการสร้างตัวตนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผม ตัวตนที่ผมไม่รู้ว่า ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น แต่ทำให้วันเวลาเกือบ 20 ปีในชีวิตของผมเปลี่ยนไป อยา่งสิ้นเชิง เพียงแคอ่กัษรเพียงประโยคเดียวทำให้ไฟแห่งศรัทธาในชีวิตของผมลุกโชติช่วงขึ้น ทำให้ผมกล้าเดินออกจากบ้านและแสวงหาไปเกือบทั่วทุกมุมโลก เพียงอักษรประโยคเดียวทำให้ชีวิตของผมที่เคยยุ่งเหยิงสับสนและไร้หนทาง ได้ค้นพบแสงสวา่งที่ ปลายอโุมงค์ เพียงประโยคเดียวที่ผมอนุญุาตให้ตวัเองมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยโอกาส และความเป็นไปได้เหลือ คณานับ ประโยคนี้ทำให้ผมค้นพบความมุ่งมั่น และศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างท่วมท้นทำให้ผมอุทิศชีวิต ตัวเองให้กับดวงวิญญาณดวงนี้อย่างไมหวั่นไหว ทำให้ผมเชื่อมั่นในการเกิดมาในโลกนี ้และเป็นสิ่งวิเศษที่ ทำให้ค้นพบสัจธรรมชีวิตด้วยตัวผมเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว