การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน

นำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน

การททวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีความาำคัญทั้งต่อนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการให้การดูแลผู็ป่วย นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาจ็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบ ไม่ว่าจะฐานะของผู็อ่านเพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้ หรือในฐานะผู้ทำการทบทวนเองเพื่อหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและช่องว่างขององค์ความรู้สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา


คำนำ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบันการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เฉพาะต่อนักวิชาการสำหรับนำมาใช้สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อตอบคำถามงานวิจัยเท่านั้น บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับประโยชน์จากการนำผลลัพธ์รวมที่สังเคราะห์ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาใช้ประกอบการดูแลผู้ป่วย นอกจากนิสิตศึกษาก็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะในฐานะผู้อ่านเืพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้ หรือในฐานะผู้ทำการทบทวนเองเพื่อหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและช่องว่างขององค์กรความรู้สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ธีรพล ทิพย์พยอม


สารบัญ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน

  • บทที่ 1 ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
  • บทที่ 2 การกำหนดแนวทางการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
  • บทที่ 3 การค้นและคัดเลือกการศึกษาเพื่อทำการทบทวน
  • บทที่ 4 การสกัดข้อมูลและประเมินคุณภาพวรรณกรรม
  • บทที่ 5 การสังเคราะห์ แปลผล และนำเสนอข้อมูล
  • บทที่ 6 คุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เนื้อหาปกหลัง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน

การททวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีความาำคัญทั้งต่อนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการให้การดูแลผู็ป่วย นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาจ็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบ ไม่ว่าจะฐานะของผู็อ่านเพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้ หรือในฐานะผู้ทำการทบทวนเองเพื่อหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและช่องว่างขององค์ความรู้สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน