ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน :

1

105.00 บาท

99.75 บาท

"คุณประหยัดไป 5.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5

ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในสังคม และด้วยความสำคัญในข้อนี้ เด็กไทยทุกคนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะหลักภาษาไทย ผู้จัดทำจึงได้จัดแบ่งเนื้อหาไว้เป็นบทๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ พร้อมทั้งกิจกรรมที่หลากหลาย แบบทดสอบและแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาความคิด ต่อยอดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง ความคิด ความรู้และการใช้คำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตรงตามความหมายและถูกต้องตามหลักกาลเทศะ

 


คำนำ : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในสังคม และด้วยความสำคัญในข้อนี้ เด็กไทยทุกคนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะหลักภาษาไทย ผู้จัดทำจึงได้จัดแบ่งเนื้อหาไว้เป็นบทๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ พร้อมทั้งกิจกรรมที่หลากหลาย แบบทดสอบและแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาความคิด ต่อยอดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง ความคิด ความรู้และการใช้คำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตรงตามความหมายและถูกต้องตามหลักกาลเทศะ

ด้วยความปรารถนาดี

นรบดี สิริเนาวพงศ์


สารบัญ : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5

  • บทที่ ๑ ทบทวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
  • บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด
  • บทที่ ๓ พยางค์และคำ
  • บทที่ ๔ อักษรควบ อักษรนำ
  • บทที่ ๕ คำเป็น คำตาย
  • บทที่ ๖ การผันวรรณยุกต์อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ
  • บทที่ ๗ ชนิดของคำในภาษาไทย (๑) 
  • บทที่ ๘ ชนิดของคำในภาษาไทย (๒)
  • บทที่ ๙ คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน
  • บทที่ ๑๐ คำพ้อง
  • บทที่ ๑๑ คำที่ออกเสียง อะ
  • บทที่ ๑๒ คำที่ออก้สียง ไอ
  • บทที่ ๑๓ คำที่มี ฤ ฤๅ
  • บทที่ ๑๔ คำที่ออกเสียง อำ
  • บทที่ ๑๕ คำที่ใช้ รร และคำที่ออกเสียง บัน
  • บทที่ ๑๖ คำที่มีตัวการันต์
  • บทที่ ๑๗ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
  • บทที่ ๑๘ คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
  • บทที่ ๑๙ ประโยคและการสื่อสาร
  • บทที่ ๒๐ เครื่องหมายวรรณยุกต์
  • บทที่ ๒๑ สำนวน
  • บทที่ ๒๒ การใช้พจนานุกรม
  • บทที่ ๒๓ คำราชาศัพท์
  • บทที่ ๒๔ คำประพันธ์ประเภทต่างๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 5