ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4

ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4

 

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

105.00 บาท

99.75 บาท

"คุณประหยัดไป 5.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4

ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4

 


คำนำ : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในสังคม และด้วยความสำคัญในข้อนี้ เด็กไทยทุกคนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะหลักภาษาไทย ผู้จัดทำจึงได้จัดแบ่งเนื้อหาไว้เป็นบทๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ พร้อมทั้งกิจกรรมที่หลากหลาย แบบทดสอบและแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาความคิด ต่อยอดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง ความคิด ความรู้และการใช้คำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตรงตามความหมายและถูกต้องตามหลักกาลเทศะ

ด้วยความปรารถนาดี

นรบดี สิริเนาวพงศ์

 

 

 


 


สารบัญ : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4

  • บทที่ ๑ บททวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
  • บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด
  • บทที่ ๓ พยางค์และคำ
  • บทที่ ๔ คำอักษรควบ คำอักษรนำ
  • บทที่ ๕ การผันวรรณยุกต์อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ
  • บทที่ ๖


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 4