ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3

เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
จำนวน :

1

110.00 บาท

104.50 บาท

"คุณประหยัดไป 5.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3

ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในสังคม และด้วยความสำคัญในข้อนี้ เด็กไทยทุกคนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะหลักภาษาไทย ผู้จัดทำจึงได้จัดแบ่งเนื้อหาไว้เป็นบทๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ พร้อมทั้งกิจกรรมที่หลากหลาย แบบทดสอบและแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาความคิด ต่อยอดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง ความคิด ความรู้และการใช้คำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตรงตามความหมายและถูกต้องตามหลักกาลเทศะ


คำนำ : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในสังคม และด้วยความสำคัญในข้อนี้ เด็กไทยทุกคนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะหลักภาษาไทย ผู้จัดทำจึงได้จัดแบ่งเนื้อหาไว้เป็นบทๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ พร้อมทั้งกิจกรรมที่หลากหลาย แบบทดสอบและแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาความคิด ต่อยอดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง ความคิด ความรู้และการใช้คำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตรงตามความหมายและถูกต้องตามหลักกาลเทศะ

ด้วยความปรารถนาดี

นรบดี สิริเนาวพงศ์

 


สารบัญ : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3

  • บทที่ ๑ อักษรไทย
  • บทที่ ๒ สระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
  • บทที่ ๓ มาตราตัวสะกด
  • บทที่ ๔ การประสมตัวอักษร
  • บทที่ ๕ คำเป็น คำตาย
  • บทที่ ๖ การผันวรรณยุกต์อักษรสูง
  • บทที่ ๗ การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
  • บทที่ ๘ การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ
  • บทที่ ๙ อักษรควบกล้ำ
  • บทที่ ๑๐ อักษรนำ
  • บทที่ ๑๑ พยางค์และคำ
  • บทที่ ๑๒ คำที่อ่านออกเสียง อะ
  • บทที่ ๑๓ คำที่ใช้ รร และคำที่ออกเสียง บัน
  • บทที่  ๑๔ คำที่มีตัวการ์รันต์
  • บทที่ ๑๕ คำที่มี ฤ ฤๅ
  • บทที่ ๑๖ คำที่ใช้ ใ-ไ-ไ-ย และ -ัย
  • บทที่ ๑๗ คำที่ใช้ -ำ -ัม และ -รรม
  • บทที่ ๑๘ คำพ้อง
  • บทที่ ๑๙ ชนิดของคำในภาษาไทย
  • บทที่ ๒๐ ขนิดของคำในภาษาไทย
  • บทที่ ๒๑ การใช้เครื่องหมายต่างๆ
  • บทที่ ๒๒ ประโยคสามัญ
  • บทที่ ๒๓ การใช้พจนานุกรม
  • บทที่  ๒๔ สำนวน
  • บทที่ ๒๕ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวไทยให้ TOP ภาษาไทย 3