Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2

มุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

80.00 บาท

76.00 บาท

"คุณประหยัดไป 4.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2

Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2

หนังสือชุด Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2 เป็นหนังสือชุดข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่จำนวนและการดำเนินงาน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ ข้อมูล และความน่าจะเป็น ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ลักษณะสำคัญของหนังสือชุดนี้ ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนได้ทบทวนการทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอน เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเอง

 


คำนำ : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2

หนังสือชุด Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2 เป็นหนังสือชุดข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่จำนวนและการดำเนินงาน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ ข้อมูล และความน่าจะเป็น ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ลักษณะสำคัญของหนังสือชุดนี้ ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนได้ทบทวนการทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอน เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเอง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2 เล่มนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม และความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสำเร็จตามความคิดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดีั

ด้วยความปรารถนาดี

วิจิตร เพชรแดง


สารบัญ : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2

  • ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1
  • ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2


ข้อมูลเพิ่มเติม : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Maths Test Problems คณิตศ่าสตร์ 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว