เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

อธิบายการวางแผนและทำงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
จำนวน :

1

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน) เป็นหนังสือเกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงานและการสอนของผู้เขียน โดยกา่รนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสูง เน้นเรื่องงานรากฐานรากอาคาร หรือส่วนงานชั้นใต้ดิน เริ่มตั้งแต่งานรากฐาน การเริ่มงานก่อสร้างอาคารสูง การสำรวจบริเวณก่อสร้าง อาคารข้างเคียง และสาธารณูปโภค งานเสาเข็มกับฐานรากอาคาร การก่อสร้างกำแพงกันดิน การเจาะเสาเข็ม การทำงานก่อสร้างอาคารระดับต่ำกว่าพื้นดิน รวมถึง รายละเอียดขุดดินก่อสร้างฐานราก พื้น กำแพงของอาคารชั้นใต้ดิน โดยมีภาพสถานที่ก่อสร้างจากหลายอาคารรวมทั้งภาพประกอบลายเส้นที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเองเป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบเนื้อหา อธิบายการวางแผนและทำงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน


คำนำ : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

ผู้เขียนได้สอนวิชา Contruction Technique and Productivites ให้กับนิสิตชั้นปี 4 ภาควิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในส่วนของเทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง โดยใช้ภาพจริงสถานที่จริง และมีเอกสารทยอยแจกประกอบการสอนหลายปี จำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับแรงหนุนจากหลายฝ่ายให้รวมเป็นตำรา ผู้เขียนซึ่งทำงานในด้านปฏิบัติการมาตลอด จึงได้ลองเขียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานส่วนตัวด้านอาคารสูง เริ่มตั้งแต่โครงสร้างชั้นใต้ดิน และกำลังรวบรวมเอกสารต่องานโครงสร้างชั้นเหนือพื้นดิน งานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ เฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทำงานขุดดินตามลักษณะของชั้นดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมลฑลเท่านั้น และกฎกติกาการทำงานตาม พรบ.ควยคุมอาคารของกรุเทพมหานคร ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจงานอาคารทั่วไป และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิสุทธิ์ ช้อวิเชียร ที่ช่วยส่งเสริมให้มีตำราเล่มนี้ ขอบคุณนายช่างของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกหน่วย และแผนกออกแบบในสำนักงานใหญ่ ที่ได้เอื้อเฟื้อจัดหารูปถ่ายเอกสารข้อมูลการทำงานทุกขั้นตอน

ไกวัล ปวราจารย์


สารบัญ : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 การเริ่มงานก่อสร้างอาคารสูง
  • บทที่ 3 การสำรวจบริเวณก่อสร้าง อาคารข้างเคียง และสาธารณูปโภค
  • บทที่ 4 งานเสาเข็มรับฐานรากอาคาร
  • บทที่ 5 การก่อสร้างกำแพงดิน และเสาเข็มเจาะ
  • บทที่ 6 การทำงานก่อสร้างอาคารระดับต่ำกว่าพื้นดิน
  • บทที่ 7 รายละเอียดการขุดดินก่อสร้างฐานราก
  • ภาคผนวก

เนื้อหาปกหลัง : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน) เป็นหนังสือเกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงานและการสอนของผู้เขียน โดยกา่รนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสูง เน้นเรื่องงานรากฐานรากอาคาร หรือส่วนงานชั้นใต้ดิน เริ่มตั้งแต่งานรากฐาน การเริ่มงานก่อสร้างอาคารสูง การสำรวจบริเวณก่อสร้าง อาคารข้างเคียง และสาธารณูปโภค งานเสาเข็มกับฐานรากอาคาร การก่อสร้างกำแพงกันดิน การเจาะเสาเข็ม การทำงานก่อสร้างอาคารระดับต่ำกว่าพื้นดิน รวมถึง รายละเอียดขุดดินก่อสร้างฐานราก พื้น กำแพงของอาคารชั้นใต้ดิน โดยมีภาพสถานที่ก่อสร้างจากหลายอาคารรวมทั้งภาพประกอบลายเส้นที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเองเป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบเนื้อหา อธิบายการวางแผนและทำงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนข้อมูลเพิ่มเติม : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)