ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

หนังสือเรียนภาษาศาสตร์ภาษาไทยเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากบูรพาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้เคยเขียนไว้ เพื่อใช้ในการบรรยายแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

หนังสือเรียนภาษาศาสตร์ภาษาไทยเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากบูรพาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้เคยเขียนไว้ เพื่อใช้ในการบรรยายแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 


คำนำ : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

หนังสือเรียนภาษาศาสตร์ภาษาไทยเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากบูรพาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้เคยเขียนไว้ เพื่อใช้ในการบรรยายแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รวบรวมหวังว่า หนังสือเล่มนี้คงจะมีประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ที่ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียนการสอนตามสมควร

สมศักดิ์ ทองบ่อ

 


สารบัญ : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

  • คำนำ
  • บทที่ 1 ลักษณะของภาษาไทย
  • บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
  • บทที่ 3 สัทอักษร
  • บทที่ 4 โครงสร้างของภาษาไทย
  • บทที่ 5 ระบบเสียงในภาษาไทย
  • บทที่ 6 หลักการหาหน่วยเสียง
  • บทที่ 7 เสียงพยัญชนะภาษาไทย
  • บทที่ 8 เสียงสระภาษาไทย
  • บทที่ 9 เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
  • บทที่ 10 โครงสร้างภาษาไทย
  • บทที่ 11 หน่วยคำภาษาไทย
  • บทที่ 12 วลีในภาษาไทย
  • บทที่ 13 โครงสร้างประโยคภาษาไทย
  • บรรณานุกรม
  • ประวัติผู้เขียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว