พระราชพิธีสิบสองเดือน

หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน
จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระราชพิธีสิบสองเดือน


รายละเอียด : พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชนิพนธ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เมื่อปีชวด พุทธศักราช ๒๔๓๑ เนื้อเรื่องปีนั้น ทรงรับบัญชาการหอพระสมุดวชิญาณ ซึ่งมีหน้าที่เหมือนกับหอสมุดแห่งชาติในเวลานี้ ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ วรรณคดีสโมสร ได้ยกย่องหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ให้เป็นยอดแห่งความเรียงอธบาย นอกจากเกียรติคุณดังกล่าวแล้ว โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ คัดเลือกหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ใ้ห้เป็น หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน

 


คำนำ : พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชนิพนธ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เมื่อปีชวด พุทธศักราช ๒๔๓๑ เนื้อเรื่องปีนั้น ทรงรับบัญชาการหอพระสมุดวชิญาณ ซึ่งมีหน้าที่เหมือนกับหอสมุดแห่งชาติในเวลานี้ ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ วรรณคดีสโมสร ได้ยกย่องหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ให้เป็นยอดแห่งความเรียงอธบาย นอกจากเกียรติคุณดังกล่าวแล้ว โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ คัดเลือกหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ใ้ห้เป็น หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน

นิติ ตรีเกษม

บรรณาธิการ


สารบัญ : พระราชพิธีสิบสองเดือน

  • พระราชนิพนธ์คำำนำ
  • พระราชพิธีเดือนสิบสอง
  • พระราชพิธีเดือนอ้าย
  • พระราชพิธีเดือนยี่
  • พระราชพิธีเดือนสาม
  • พระราชพิธีเดือนสี่
  • พระราชพิธีเดือนห้า
  • พระราชพิธีเดือนหก
  • พระราชพิธีเดือนเจ็ด
  • พระราชพิธีเดือนแปด
  • พระราชพิธีเดือนเก้า
  • พระราชพิธีเดือนสิบ
  • พระราชพิธีเดือนสิบเอ็ด
  • อธิบายคำแผลง

เนื้อหาปกหลัง : พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อทรงอธิบายการพระราชพิธีต่างๆ ที่ทำประจำพระนคร แต่หากมีผู้ใดเข้าใจเรื่องราวเหตุผลทั้งปวงอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งไม่ จึงโปรดเกล้า พระราชทานพระบรมราชาธิบายเรื่องราวการพระราชทานพิธีทั้ง ๑๒ เดือน เพื่อประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่ในพระราชทานนั้นๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระราชพิธีสิบสองเดือน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พระราชพิธีสิบสองเดือน