การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

เนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

379.00 บาท

360.05 บาท

"คุณประหยัดไป 18.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย เหมาะสำหรับใช้ในการสอนและการอ่านประกอบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งยังสามารถใช้เพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย

 


คำนำ : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือ การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) ปรับปรุงจากเล่มเดิม ซึ่งเคยพิมพ์มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สิ่งที่ปรับปรุงคือ การแบ่งวรรคตอนของเนื้อหา การเรียบเรียงถ้อยคำและรูปแบบประโยคและลีลาการเขียนให้กระชับ รัดกุมและอ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มภาพประกอบของแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาลงในภาพประกอบ เพื่อสะดวกในการจดจำและทบทวนสำหรับผู้อ่านและใช้ตำราเล่มนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์มากขึ้น ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตำราการบริหารการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่มีความสากลและทันสมัย เหมาะสำหรับเป็นตำราสำหรับใช้สอนสำหรับอาจารย์และอ่านประกอบการสอนและการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดสอนสาขาการบริหารการศึกษา และเพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย และหวังว่าผู้ใช้ตำราเล่มนี้คงได้รับประโยชน์ทางวิชาการตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ายิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา


สารบัญ : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

  • ตอนที่ 1 แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
  • ตอนที่ 2 ทฤษฎีหารบริหารการศึกษายุคต่างๆ
  • ตอนที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้างองค์การ
  • ตอนที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
  • ตอนที่ 5 ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
  • ภาคผนวก
  • บรรณานุกรมท้ายเล่ม
  • ประวัติย่อผู้เขียน 

เนื้อหาปกหลัง : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย เหมาะสำหรับใช้ในการสอนและการอ่านประกอบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งยังสามารถใช้เพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)