ฆราวาส บรรลุธรรม เล่ม 2

ฆราวาส บรรลุธรรม เล่ม 2

ในสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก” แต่ในสมัยนี้ โลกที่คลาคล่ำไปด้วยมนุษย์ และกระแสวัตถุนิยมที่ไหลบ่าอย่างบ้าคลั่ง  ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ส่งเสียงโอดครวญว่า การใช้ชีวิตนั้นยากกว่า ท่ามกลางกระแส How-to สร้างความมั่งคั่ง ความสำเร็จในชีวิต และการบูมอย่างขีดสุดของเทรนการพัฒนาศักยภาพของสมองเพื่อสร้างแนวคิดดึงดูดความบริบูรณ์ หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวที่ตีฝ่ากระแสวงล้อมแห่งกระแสกิน กาม เกียรติ และเผยความลับของจักรวาล การมีอยู่ของกิเลส และการทำงานของจิต  ยิ่งกว่านั้น คือการถอดรหัสการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนในการต่อสู้กับพลังแห่งความมืดบอด จากระดับพลังงานที่มองไม่เห็นสู่มิติที่เป็นรูปธรรมในโลกมนุษย์ โดยท่านผู้เขียนในฐานะวิปัสสนาจารย์สายเตโชวิปัสสนา ได้จรดปากกาบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดจากการรู้แจ้ง อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้นติดต่อกันเกือบ 20,000 ชั่วโมง คัมภีร์การใช้ชีวิตให้เป็นผู้อยู่เหนือโลกเล่มนี้ จะมาเผยให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกการกระทำที่แม้บางเรื่องดูผิวเผินไม่สลักสำคัญอะไร มีนัยยะสำคัญในระดับพลังงาน เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง ของกายและจิตมากกว่าที่เข้าใจหรืออ่านกันมากนัก การแห่บูชาเทพและพญานาค การรับขันธ์ การสักยันต์ แม้กระทั่งอาถรรพ์ความสัมพันธ์ 7 ปี ไปจนถึงอธิบายการหลุดพ้นในเชิงวิทยาศาสตร์  ที่เกี่ยวเนื่องกับสนามพลังงานและคลื่นอินเทอร์เน็ต และมีบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ฆราวาสบรรลุธรรมได้ แม้จะอยู่ในฐานะนักวิทยศาสตร์ที่ดูจะไกลจากเรื่องราวธรรมะ คัมภีร์ธรรมอันเอกอุ แห่งกึ่งพุทธกาล เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการมี 'วาสนา' ยิ่งของตนเอง เพื่อการออกเดินทาง สู่อิสรภาพอันนิรันดร์ หนังสือเผยเรื่องราวของพุทธทำนายในกึ่งพุทธกาล อันมีองค์พญาธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้พระธรรมเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่ง รวมถึงจุดจบของพระพุทธศาสนาในพุทธศักราชที่ 5000 จะเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

170.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 8.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

ข้อมูลเพิ่มเติม

สารบัญ

  • พุทธปาฏิหาริย์เพื่อทรงยืนยันในศักดานุภาพแห่งสายธรรม
  • คำสารภาพจากพระ
  • เบื้องลึกที่มาตุ๊กตาลูกเทพ
  • การเดินทางสู่การหลุดพ้น
  • การเชื่อมโยงแห่งภพชาติ
  • ระลึกชาติแล้วได้อะไร?
  • อีกมุมหนึ่งของธรรมะกับพญานาค
  • จิตดั่งเดิมของมนุษย์
  • เมื่อนักวิทยาศาสตร์ปิดอบายภูมิ
  • ความจริงของโสดาบัน 7 ชาติ
  • สนามพลังงานกับการหลุดพ้น
  • ปล้นสติสัมปชัญญะด้วยคลื่นแม่เหล็ก

รายละเอียด

ฆราวาส บรรลุธรรม เล่ม 2

ในสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก” แต่ในสมัยนี้ โลกที่คลาคล่ำไปด้วยมนุษย์ และกระแสวัตถุนิยมที่ไหลบ่าอย่างบ้าคลั่ง  ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ส่งเสียงโอดครวญว่า การใช้ชีวิตนั้นยากกว่า ท่ามกลางกระแส How-to สร้างความมั่งคั่ง ความสำเร็จในชีวิต และการบูมอย่างขีดสุดของเทรนการพัฒนาศักยภาพของสมองเพื่อสร้างแนวคิดดึงดูดความบริบูรณ์ หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวที่ตีฝ่ากระแสวงล้อมแห่งกระแสกิน กาม เกียรติ และเผยความลับของจักรวาล การมีอยู่ของกิเลส และการทำงานของจิต  ยิ่งกว่านั้น คือการถอดรหัสการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนในการต่อสู้กับพลังแห่งความมืดบอด จากระดับพลังงานที่มองไม่เห็นสู่มิติที่เป็นรูปธรรมในโลกมนุษย์ โดยท่านผู้เขียนในฐานะวิปัสสนาจารย์สายเตโชวิปัสสนา ได้จรดปากกาบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดจากการรู้แจ้ง อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้นติดต่อกันเกือบ 20,000 ชั่วโมง คัมภีร์การใช้ชีวิตให้เป็นผู้อยู่เหนือโลกเล่มนี้ จะมาเผยให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกการกระทำที่แม้บางเรื่องดูผิวเผินไม่สลักสำคัญอะไร มีนัยยะสำคัญในระดับพลังงาน เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง ของกายและจิตมากกว่าที่เข้าใจหรืออ่านกันมากนัก การแห่บูชาเทพและพญานาค การรับขันธ์ การสักยันต์ แม้กระทั่งอาถรรพ์ความสัมพันธ์ 7 ปี ไปจนถึงอธิบายการหลุดพ้นในเชิงวิทยาศาสตร์  ที่เกี่ยวเนื่องกับสนามพลังงานและคลื่นอินเทอร์เน็ต และมีบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ฆราวาสบรรลุธรรมได้ แม้จะอยู่ในฐานะนักวิทยศาสตร์ที่ดูจะไกลจากเรื่องราวธรรมะ คัมภีร์ธรรมอันเอกอุ แห่งกึ่งพุทธกาล เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการมี 'วาสนา' ยิ่งของตนเอง เพื่อการออกเดินทาง สู่อิสรภาพอันนิรันดร์ หนังสือเผยเรื่องราวของพุทธทำนายในกึ่งพุทธกาล อันมีองค์พญาธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้พระธรรมเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่ง รวมถึงจุดจบของพระพุทธศาสนาในพุทธศักราชที่ 5000 จะเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

รีวิว

5 คะแนน จาก 1 คน

 • 5 Stars
  2
 • 4 Stars
  0
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Star
  0

รีวิวจากลูกค้า

โดย
Porawan

เป็นหนังสือธรรมะยุคใหม่ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัว และทำไมเราต้องสนใจในธรรมพ

5 คะแนน

โดย
Paiwan.k@gmail.com

หนังสือดีมากค่ะ อ่านสนุกมากเกินกว่าหนังสือธรรมะทั่วไป ได้ความรู้หลายอย่างเหมือนเปิดโลกมิติทางจิตเลยค่ะ

5 คะแนน