ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน

จำนวน :

1

139.00 บาท

132.05 บาท

"คุณประหยัดไป 6.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน


คำนำ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน

ผู้เขียนจึงเรียบเรียง ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เพื่อสอบประจำบทและสอบปลายภาคเรียน ขึ้นมา โดยการวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู็ต่างประเทศ ทำให้ ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เพื่อสอบประจำบท และสอบปลายภาคเรียน ประกอบด้วยโจทย์ลักษณะต่างๆ มากมายตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอน แต่นักเรียนควรทำโจทย์ก่อนดูเฉลยและเฉลยละเอียด

เสียง เชษฐศิริพงศ์


สารบัญ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
  • หน่วยการเรียนรู็ที่ 3 แรงดันความดัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงกับการได้ยิน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลมฟ้าอากาศ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5