ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.4 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน

จำนวน :

1

 • 1

119.00 บาท

113.05 บาท

"คุณประหยัดไป 5.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.4 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน


คำนำ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ป.4 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูผู็สอนล้วนแต่ต้องการหนังสือที่ประกอบด้วยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ลักษณะต่างๆ ของทุกหน่วย ทุกสาระ ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมสอบประจำบท และการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน

ผู้เขียนจึงเรียบเรียง ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เพื่อสอบประจำบทและสอบปลายภาคเรียน ขึ้นมา โดยการวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบทดสอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู็ต่างประเทศ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของต่างประเทศ ทำให้ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ประกอบด้วยโจทย์ลักษณะต่างๆ มากมาย ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้สอน แต่นักเรียนควรทำโจทย์ก่อนดูเฉลยและเฉลยละเอียด

อนึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์แบบทดสอบทุกข้อตามสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด ช่วยใหเครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4 นำข้อสอบไปใช้ได้ง่ายขึ้น

เสียง เชษฐศิริพงศ์


สารบัญ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสุริยะและพลังงานแสง
  • หน่วยการเรียนรู็ที่ 2 การเกิดดิน และดินในท้องถิ่นของเรา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4