ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว

ภาษาแรกเริ่ม หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย หรือการรู้หนังสือของเด็กก่อนที่เด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านการพูดการอ่านการเขียนเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไร

การเรียนรู้ภาษาแรกเริ่ม หรือการเรียนรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยจะอาศัยความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน การรับรู้และการตระหนักถึงความมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยการที่เด็กจะแสดงพฤติกรรมทางการอ่านและการเขียนขั้นต้นไปอย่างลีละเล็กทีละน้อยก่อนการอ่านการเขียนอย่างเป็นทางการ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว

ภาษาแรกเริ่ม หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย หรือการรู้หนังสือของเด็กก่อนที่เด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านการพูดการอ่านการเขียนเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไร

การเรียนรู้ภาษาแรกเริ่ม หรือการเรียนรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยจะอาศัยความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน การรับรู้และการตระหนักถึงความมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยการที่เด็กจะแสดงพฤติกรรมทางการอ่านและการเขียนขั้นต้นไปอย่างลีละเล็กทีละน้อยก่อนการอ่านการเขียนอย่างเป็นทางการ


คำนำ : ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว

การเลี้ยงลูกด้วยหัวใจพร้อมกับให้พัฒนาการรอบด้านสำคัญกว่าปัจจัยอื่นใด พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจเรื่องการให้เราศึกษาสำหรับเด็ก หากเด็กได้มีเวลาใกล้ชิดและเล่นกับพ่อแม่มากขึ้น จะส่งผลให้เด็กเกิดความมั่นใจ ความมั่นคงทางอารมณ์ มีทักษะในการเข้าสังคม รวมทั้งมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และจะติดตัวไปจนเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เมื่อได้ศึกษาแล้วจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจที่จะเรียนรู้ภาษาในด้านอื่นๆ อีกต่อไป เพราะหนังสือเล่มนี้สามารถทำให้เด็กเก่งศัพท์ภาษาอังกฤษได้จริงๆ

พัฒนาการที่ดีมีมาพร้อมกับการแสวงหา

กอแก้ว สำนักพิมพ์


สารบัญ : ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว

  • สัปดาห์
  • เดือน
  • สี
  • ร่างกาย
  • ครอบครัว
  • อาชีพ
  • สัตว์
  • เครื่องดื่ม
  • ผลไม้
  • ผัก
  • อาหาร
  • บ้าน
  • ห้องนอน
  • ห้องนั่งเล่น
  • ห้องครัว
  • ห้องน้ำ
  • สถานที่
  • สถานที่ในโรงเรียน
  • ห้องเรียน
  • วิชา
  • กีฬา
  • เครื่องดนตรี
  • แนวดนตรีชนิดต่างๆ
  • ยานพาหนะ
  • เสื้อผ้า
  • ธรรมชาติ
  • สภาพอากาศ
  • กิจวัตรประจำวัน
  • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ตัวเลข
  • ตัวเลขนับ 1-20
  • ตัวเลขนับ 30-1,000,000
  • ตัวเลขภาษาหลักต่างๆ

เนื้อหาปกหลัง : ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางที่คนใช้สื่อสารไปทั่วโลก เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอย่างแม่นยำ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมได้

 ข้อมูลเพิ่มเติม : ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ศัพท์หมวดพื้นฐาน T-E สำหรับเด็กพร้อมภาพประกอบ จำง่าย เรียนรู้ไว