เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN

หนังสือชุดอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อม เนื้อหาครบครันรอบด้านสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

129.00 บาท

109.65 บาท

"คุณประหยัดไป 19.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN

เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เรียกอย่างย่อว่า อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี โดยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกทางด้านต่างๆ โดยเริ่มแรกมีเพียง 4 ประเทศในการริเริ่มของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีความสำคัญต่อประเทศสมาชิกทั้งทางด้านการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ การร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างอำนาจในการต่อรอง รวมทั้งการมีบทบาททางสังคม วัฒนธรรม และการร่วมมือกันเพื่อสามารถสร้างโอกาส สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับประเทศของตนและแก่ประชาคมอาเซียนทุกประเทศ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศแรกตั้งอาเซียนและมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มนั้น ประเทศไทยจึงควรมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาอาเซียนรวมทั้งพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ที่สำคัญ คือ สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต เนื่องจากเมื่อพิจารณาประโยชน์ของการรวมกลุ่มประเทศนั้นย่อมีประโยชน์มากกว่าจะมองแต่เรื่องการแข่งขัน เพราะการแข่งขันที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นและสะท้อนให้ประเทศมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากทั้งภาครัฐและเอกชน มีการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้มีสร้างแนวทางในการให้ความรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของอาเซียนในแต่ละระดับ

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

สารบัญ : เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN

  • รู้เรื่องอาเซียน
  • กลไกการทำงานของอาเซียน
  • เศรษฐกิจอาเซียน
  • สังคมและวัฒนธรรม
  • ความสัมพันธ์ของประเทศอาเซียนกับประเทศอื่นๆ

   


เนื้อหาปกหลัง : เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN

"One Vision, One Identity, One Community" "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัจจุบันประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย สหพันธรัฐเมเลเชีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา


ข้อมูลเพิ่มเติม : เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ASEAN