ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 6 บทเรียนของหมาป่า

เสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

70.00 บาท

56.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 6 บทเรียนของหมาป่า

ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 6 บทเรียนของหมาป่า

หนังสือชุด เสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นี้พัฒนามาจากชุด ฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยนิทาน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ฉบับปรับปรุงได้เพิ่มเติมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงามทั้งเล่ม เป็นนวัตกรรมสำหรับเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม


เนื้อหาปกหลัง : ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 6 บทเรียนของหมาป่า

เรียนรู้พยัญชนะ การแจกลูกสะกดคำ และการผันวรรณยุกต์ เรียนรู้มาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา เรียนรู้การอ่าน สะกดคำ ผันวรรณยุกต์ คำควบกล้ำและอักษรนำอย่างถูกต้อง เรียนรู้หลักการฟัง การพูด และการคิดอย่างถูกวิธี เรียนรู้หลักการอ่าน "จับประเด็นเรื่อง" สู่การเขียน "แผนภาพโครงเรื่อง" เรียนรู้การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนสารคดีสั้นๆ การเขียนนิทาน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอน แนะแนวสอนเสริมให้กับครูและผู้ปกครอง สำหรับผู้เรียนที่เขียน-อ่านไม่คล่อง

รีวิวโดยนักเขียน : ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 6 บทเรียนของหมาป่า

การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานสู่การที่จะเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ หากผู้เรียนไม่มีทักษะ การใช้ภาษาไทยแล้วจะเกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยิ่ง จึงจำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องคิดค้นสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น แนวทางการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยนิทานเป็นหนทางหนึ่งที่ครูผู้สอนและผู้ปกครองจะช่วยให้ลูกศิษย์หรือลูกหลานได้ฝึกฝนทักษะ การฟัง การดู การอ่าน และการเขียน เพราะนิทานให้ความบันเทิง ความสนุกสนาน และแฝงไว้ด้วยข้อคิด คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม หล่อหลอมจิตใจให้ผู้เรียนเป็นคนดี


ข้อมูลเพิ่มเติม : ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 6 บทเรียนของหมาป่า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชุด อ่านคล่อง เขียนได้ ใช้เป็น เล่ม 6 บทเรียนของหมาป่า ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว