Maths Test Problems ชั้น ป.1

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนทบทวนการทำข้อสอบก่อนสอบจริง

Tags : คณิตศาสตร์ ข้อสอบ-เฉลย การศึกษาการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 คู่มือเรียน หนังสือชุดข้อสอบคณิตศาสตร์ เลข

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

80.00 บาท

76.00 บาท

"คุณประหยัดไป 4.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Maths Test Problems ชั้น ป.1

Maths Test Problems ชั้น ป.1

หนังสือชุด "Maths Test Problems ชั้น ป.1" เป็นหนังสือชุดข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยลักษณะสำคัญของหนังสือชุดนี้ ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ให้นักเรียนได้ทบทวนการทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอน เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเอง


สารบัญ : Maths Test Problems ชั้น ป.1

  • การเขียนและการอ่านจำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
  • การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  • การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
  • การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
  • บอกความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
  • บวก ลบ จำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
  • วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
  • บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่า่งหนึ่ง

เนื้อหาปกหลัง : Maths Test Problems ชั้น ป.1

ACTIVE LEARNING

เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0

 • Maths Test Problems ชั้น ป.1
 • Maths Test Problems ชั้น ป.2
 • Maths Test Problems ชั้น ป.3
 • Maths Test Problems ชั้น ป.4
 • Maths Test Problems ชั้น ป.5
 • Maths Test Problems ชั้น ป.6


ข้อมูลเพิ่มเติม : Maths Test Problems ชั้น ป.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Maths Test Problems ชั้น ป.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว