การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย PSpice

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ที่ได้ศึกษาหาความรู้จากหนังสือเล่มนี้ ได้พัฒนาตนเองในการออกแบบวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพต่อไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย PSpice

การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย PSpice

การเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีทั้งในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้า และผู้ที่มีความสนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การนำโปรแกรม PSpice มาใช้ในการเรียนรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พบว่าผู้ที่ศึกษาสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าใจถึงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถทดสอบวงจรที่ออกแบบก่อนที่จะนำไปสร้างเป็นวงจรจริงได้อีกด้วย โปรแกรม PSpice เป็นที่นิยมและยอมรับกันทั่วโลก ทุกวันนี้ผมเองก็ใช้โปรแกรมนี้ในการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการที่เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะว่าอยากจะนำสิ่งดีๆ มาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆ ที่มีใจรักทางด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำมาเป็นแนวทางในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 


สารบัญ : การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย PSpice

  • แนะนำโปรแกรม PSpice
  • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของไดโอด
  • การใช้โปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของทรานซิสเตอร์
  • การใช้งานโปรแกรม PSpice เพื่อศึกษาการทำงานของมอสเฟต
  • การใช้งานโปรแกรม PSpice ทดสอบกราฟคุณลักษณะของออปแอมป

เนื้อหาปกหลัง : การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย PSpice

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคมนาคม และไฟฟ้า
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอะไรบ้าง

 • การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์....และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาสาระสำคัญในเล่มมีอะไรบ้าง แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม PSpice เบื้องต้น จนถึงการใช้เพื่อศึกษาการทำงานของอุปกรณ์และวงจรต่างๆ ได้แก่.....

 • ไดโอด
 • ทรานซิสเตอร์
 • มอสเฟต
 • ออปแอมป์
 • วงจรผลิตความถี่
 • วงจรกรองความถี่


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย PSpice

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย PSpice ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว