ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

ผ่าทางตันของการพัฒนา ที่ไม่ยั่งยืน?เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

350.00 บาท

297.50 บาท

"คุณประหยัดไป 52.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องความรู้ที่เป็นวิชาการ? แต่เป็นหลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมด้วยอุดมคติในภาคธุรกิจของคนไทย? ที่ก้าวข้ามความเคยชินเก่าๆ? ไปสู่มุมมองใหม่ๆ? ภายใต้กติกาโลกใหม่ที่ต้องมีจริยธรรม? มีความโปร่งใส? มีความซื่อสัตย์ ธรรมาภิบาลไทยเป็นข้อเสนอเพื่อการเรียนรู้ใหม่? เป็นการเปิดพื้นที่ทางความคิดที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง? บุคคล?ครอบครัว? ธุรกิจ? และสังคม? ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูปของประเทศ? นั่นคือ ปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ายที่สุดจะทำอย่างไรเมื่อธรรมิบาลถูกท้าทาย ทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่ในหนังสือ? "ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย"? ผ่าทางตันของการพัฒนา ที่ไม่ยั่งยืน?เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป


สารบัญ : ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

  • ธรรมาภิบาลกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  • มารับฟังความท้าทายกรรมการบริษัท
  • ธรรมาภิบาลภาครัฐและเอกชนต้องไม่ไปคนละทาง
  • แนวการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ SME ไทย
  • เมื่อ CG บริษัทเป็นปัจจัยตัดสินใจของนักลงทุน
  • เราควรปรับปรุงธรรมาภิบาลภาครัฐอย่างไร
  • เก็บตกจากวันสัมมนาประจำปีกรรมการบริษัท

เนื้อหาปกหลัง : ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องความรู้ที่เป็นวิชาการ แต่เป็นหลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมด้วยอุดมคติในภาคธุรกิจของคนไทย ที่ก้าวข้ามความเคยชินเก่าๆ ไปสู่มุมมองใหม่ๆ ภายใต้กติกาโลกใหม่ที่ต้องมีจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ธรรมาภิบาลไทยเป็นข้อเสนอเพื่อการเรียนรู้ใหม่ เป็นการเปิดพื้นที่ทางความคิดที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูปของประเทศนั่นคือ ปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ายที่สุดจะทำอย่างไรเมื่อธรรมาภิบาลถูกท้าทาย ทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่ในหนังสือ "ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย" ผ่าทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

รีวิวโดยนักเขียน : ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่ผมเขียนในช่วงปี 2555-2559 ในเรื่องของ "ธรรมาภิบาล" ภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นำมาพิมพ์รวมเล่มเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในประเด็นธรรมาภิบาลและแนวคิดของผมในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้ให้เวลามากขึ้น หลังจากลาออกจากตำแหน่งงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือไอโอดี ในความเห็นของผม "ธรรมาภิบาล" เป็นระบบของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม บนพื้นฐานของความโปร่งใส ความมีเหตุมีผล และสามารถตรวจสอบได้ นำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมและประเทศ จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม ที่ต้องสร้างธรรมาภิบาลในประเทศไทยให้เข้มแข็ง เพื่ออนาคตของประเทศ และของลูกหลาน

บัณฑิต นิจถาวรข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย