การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

170.00 บาท

144.50 บาท

"คุณประหยัดไป 25.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

หนังสือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 3204-2007 ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Visual Basic จัดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ธุรกิจทั่วไปได้นำภาษา Visual Basic มาพัฒนาเป็นโปรแกรมหรือระบบงาน เพื่อใช้งานตามหน่วยธุรกิจต่างๆ มามากมายและด้วยการเป็นภาษาที่มุ่งปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในรูปแบบกราฟิก (Graphics User Interface : GUI) จึงทำให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้การออกแบบและเขียนโปรแกรมผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ชุดซอฟต์แวร์ได้จัดเตรียมมาให้ ซึ่งช่วยดำเนินความสะดวกต่องานเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก


สารบัญ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

  • หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
  • การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Express 2015 และการใช้งานเบื้องต้น
  • การป้อนข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล
  • ชนิดข้อมูลการประกาศตัวแปร และการเขียนโค้ดเบื้องต้น
  • โครงสร้างโปรแกรมแบบทางเลือก

เนื้อหาปกหลัง : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

 • เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • สาธิตขั้นตอนการดาวน์โปรแกรม Visual Studio Express 2015 
 • ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic บนระบบปฏิบัติการ Windows 10
 • เรียนรู้หลักการออกแบบฟอร์มด้วยคอนโทรลพื้นฐาน พร้อมกับการเขียนชุดคำสั่ง Visual Basic เพื่อกำกับเหตุการณ์แต่ละคอนโทรล
 • ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง จนกระทั่งสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานได้เอง
 • ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับจัดการแฟ้มข้อมูล
 • เหมาะสำหรับเป็นคู้มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Visual Basic ด้วยตนเอง

 ข้อมูลเพิ่มเติม : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)