เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

9 เคล็ดลับในการจัดทำข้อเสนอวิจัยให้ผ่านการพิจารณา
จำนวน :

1

110.00 บาท

104.50 บาท

"คุณประหยัดไป 5.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

?

เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

หนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจจะอธิบายถึงสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบงานวิจัยและการเขียนเสนอวิจัย ตั้งแต่หาหัวข้องานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเขียนข้อเสนอวิจัย การเตรียมตัว การนำเสนอจนถึงการแก้ไขเสนอวิจัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย เพื่อเป็นคู้มือให้แก่นิสิตนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการวิจัยและการสอนวิชาวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ โดยพยายามอธิบายอย่างง่ายๆ ไม่เน้นภาษาทางการหรือภาษาวิชาการมากนัก และเน้นเฉพาะในประเด็นหลักๆ ซึ่งผู้ที่จะทำวิจัยจำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนุกในการอ่านและได้ความรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริงตามหลักการ "น้อยแต่มากกว่า (Less is Moer)"

 

 


สารบัญ : เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

  • การหาหัวข้อวิจัย
  • การตั้งชื่องานวิจัย
  • การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย
  • การเขียนเสนอวิจัยส่วนบทนำ (บทที่ 1)
  • การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2)

เนื้อหาปกหลัง : เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์  ตลอดจนผู้ที่สนใจ นำไปใช้ในการทำการวิจัยและการสอนวิชาวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอวิใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาหัวข้อวิจัย จนถึงการแก้ไขการนำเสนอหัวข้อวิจัย เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย

 • เคล็ดลับที่ 1 การหาหัวข้อวิจัย
 • เคล็ดลับที่ 2 การตั้งชื่องานวิจัย
 • เคล็ดลับที่ 3 การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย
 • เคล็ดลับที่ 4 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนบทนำ (บทที่ 1)
 • เคล็ดลับที่ 5 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2)
 • เคล็ดลับที่ 6 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 3)
 • เคล็ดลับที่ 7 สถิติควรรู้ในงานวิจัย
 • เคล็ดลับที่ 8 การเตรียมตัวก่อนนำเสนอข้อเสนอวิจัย
 • เคล็ดลับที่ 9 การนำเสนอข้อเสนอวิจัย

ผู้เขียนพยายามใช้การอธิบายอย่างง่ายๆ ไม่เน้นภาษาทางการหรือภาษาวิชาการมากนัก และเน้นเฉพาะในประเด็นหลักๆ ซึ่งผู้ที่จะทำวิจัยจำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนุกในการอ่านและได้ความรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริงตามหลักการ "น้อยแต่ได้มากกว่า (Less is More)"

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ