โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

219.00 บาท

208.05 บาท

"คุณประหยัดไป 10.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • ฝึกการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ ผ่านอัลกอริทึมอย่างมีแบบแผน
 • อธิบายพร้อมแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติตามได้
 • การต่อยอดโดยการนำอัลกอริทึมไปสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษา C

คำนำ : โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูล เป็นวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างมาก เพราะการได้เข้าใจถึงโครงสร้างข้อมูลย่อมทำให้เราเข้าใจถึงตรรกะเพื่อนำไปพิชิตปัญหาในความพยายามจัดการความซับซ้อนให้อยู่หมัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ โปรแกรมเมอร์นอกจากต้องออกแบบโปรแกรมด้วยการนำอัลกอริทึมที่ดีมาใช้งานแล้ว หากโปรแกรมเมอร์ผู้นั้นมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างดี ก็ย่อมสามารถคัดเลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับอัลกอริทึมนั้นๆ มาพัฒนาเป็นโปรแกรมให้มีการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น การที่จะทำให้โปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงโครงสร้างข้อมูลเพื่อสามารถคัดเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมมาสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีต่อไปไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ คอมไพเลอร์ หรือโปรแกรมประยุกต์ และพึงจำไว้ว่าโปรแกรมที่ทำงานลักษณะเดียวกันใช่ว่าทุกโปรแกรมจะมีประสิทธิภาพเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น ประสิทธิภาพของโปรแกรมเราสามารถรู้ได้จากภายในโปรแกรมนั้นว่าได้รับการออกแบบที่ดีหรือเปล่าและเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับงานหรือไม่


สารบัญ : โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างขึ้นมูลและอัลกอริทึม
  • อาร์เรย์
  • ลิงก์ลิสต์
  • สแต็ก
  • คิว

เนื้อหาปกหลัง : โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิชานี้มีความสำคัญต่อนักพัฒนาโปรแกรมมากทีเดียว เพราะการเข้าใจถึงโครงสร้างข้อมูลแต่ละชนิด ย่อมทำให้เราเข้าใจถึงตรรกะเกี่ยวกับวิธีการสร้าง วิธีจัดเก็บข้อมูล วิธีดึงข้อมูลออกมาใช้งาน และวิธีเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งภายในการจัดการกับข้อมูลในโปนแกรมด้วยโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมนั้น ย่อมไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมของตัวซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating Systems), คอมไพเลอร์ (Compiler) และโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ทั่วไป ที่เนื้อในของโปรแกรมทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลทั้งสิ้นความสำคัญของผู้ศึกษาด้านโครงสร้างข้อมูล จำเป็นต้องมีความหมั่นเพียรศึกษาและพยายามทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ "การลงมือทำ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้น โจทย์ตัวอย่างและคำถามท้ายบทในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยฝึกฝนทักษะเพื่อความเข้าใจในโครงสร้างข้อมูลแต่ละชนิด ภายในหนังสือเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อันได้แก่ อาร์เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี และกราฟ รวมถึงเทคนิคการจัดเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ด้วยเนื้อหาดังกล่าวนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่เพิ่มพูนความรู้ศาสตร์วิชาโครงสร้างข้อมูล

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม : โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์