เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

ใช้สอบเข้าโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

285.00 บาท

270.75 บาท

"คุณประหยัดไป 14.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบ และคู่มือการสอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียด เพื่อผลการสอบที่ยอดเยี่ยม และสำหรับครูอาจารย์ เพื่อใช้คู่มือประกอบการสอน ซึ่งได้จัดพิมพ์แยกวิชา ประกอบไปด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา แนวการนำเสนอของหนังสือเรียนและแบบทดสอบชุดนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการกระตุ้นความสนใจ ให้พัฒนาทักษะทางวิชาการให้เหมาะแก่วัย ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการและบรรลุจุมุ่งหมายของหลักสูตร  ทั้งยังหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์แก่นักเรียนและครูอาจารย์มากพอสมควร และหากพบข้อบกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้ทางสำนักพิมพ์ทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


สารบัญ : เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาสังคมศึกษา

เนื้อหาปกหลัง : เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

เนื้อหาเข้มข้นและละเอียดที่สุด 5 วิชาหลักโดยครอบคลุมทุกองค์ความรู้ที่ใช้สอบแข่งขันรวมไปถึงแนวข้อสอบจริงสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.6 เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมตัวสำหรับสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศ

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับใช้เตรียมสอบโดยมีเนื้อหาเข้มข้นและละเอียดที่สุดเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ โดยครอบคลุมทุกองค์ความรู้ ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา  รวมไปถึงแนวข้อสอบจริง เพื่อการเตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในทุกๆ สนามแข่งขัน ทางสำนักพิมพ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นคัมภีร์ข้างกายนักเรียนทุกๆ คนในการเตรียมแข่งขันที่เป็นอีกก้าวสำคัญของนักเรียนทุกคนที่ก้าวไปสู่การเรียนในระดับชั้นมัธยมให้ได้สำเร็จสมดั่งที่ตั้งใจไว้

 ข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์