อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 1 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา

หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ในการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับเด็กยุค เจนอัลฟา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 1 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา

อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 1 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา

หนังสือเล่มนี้ เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมในแต่ละวัย โดยผ่านแบบฝึกหัดสนุกๆ ที่สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อมๆ กัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายากจึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และพิเศษสุดคือมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสมทั้งการสังเกต จำ คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับมีเฉลยคำตอบอย่างละเอียด


คำนำ : อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 1 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา

สมองเด็กวัย 3-6 ขวบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการพัฒนาอย่างถูกวิธี ถูกเวลา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก และได้รับฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้เล่นหลายรูปแบบ ได้สำรวจ สังเกต จำ คิด ได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน อบอุ่น ไม่เคร่งเครียด จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุข

ด้วยความปรารถนาที่จะให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ผู้เขียนจึงได้นำความรู้จากประสบการณ์การสอนเด็กวัย 3-6 ขวบ ตามหลักสูตรพัฒนาปัญญาและสมองด้วยการเล่น ที่บ้านของเล่นมากกว่า 40 ปี ถ่ายทอดลงในแบบฝึกหัดพัฒนาสมองเด็กชุดนี้ ซึ่งประกอบด้วยช่วงอายุ 3 ขวบ, 4 ขวบ, 5 ขวบ, และ 6 ขวบ ช่วงอายุละ 3 เล่ม ในแต่ละเล่มจะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ ชุดแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก มีการจัดลำดับจากเรื่องง่ายไปหายากของแต่ละวัย เพื่อให้เด็กค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามลำดับโดยไม่เร่งรัด และคู่มือสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งประกอบด้วยวิธีสอน ตัวอย่างกิจกรรม ปัญหาและวิธีการแก้ไข รวมทั้งเฉลยคำตอบ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเด็กให้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนลงมือทำแบบฝึกหัด ซึ่งเป็นการฝึกฝนทบทวน เด็กจะทำแบบฝึกหัดได้อย่างเพลิดเพลิน มั่นใจ และภูมิใจเมื่อทำให้สำเร็จถูกต้อง แต่หากเด็กทำแบบฝึกหัดผิดพลาดไปบ้าง ก็มีการแนะนำในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองจะช่วยเหลือเด็กได้อีกด้วย

การทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมและทำแบบฝึกหัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ปกครองควรจัดพื้นที่ที่สงบ ไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิและทำในบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และทำเมื่อเด็กมีความพร้อม มีสมาธิ ทำด้วยความเข้าใจ เน้นคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณ ไม่ควรทำด้วยการบังคับ ขู่เข็ญ และชื่นชมเมื่อเด็กทำงานสำเร็จได้เอง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองจะสามารถนำคำแนะนำจากหนังสือชุดนี้ไปพัฒนาลูกได้ถูกทาง และเด็กได้เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดชุดนี้อย่างมีความสุข เพราะการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับวัยเป็นพื้นฐานสำคัญให้เด็กรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์


เนื้อหาปกหลัง : อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 1 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา

?

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม : อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 1 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 1 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาว์ปัญญา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว