การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

คู่มือประกอบการเรียนการสอนของครู - อาจารย์ ตลอดจนผู้บริหารหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหรือต้องการศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

235.00 บาท

199.75 บาท

"คุณประหยัดไป 35.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

?

การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

การบัญชีเพื่อการจัดการเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญในด้านของการบริหารจัดการ เนื่องจากองค์ความรู้นี้จะเป็นพื้นฐานและแกนหลักอย่างหนึ่งของโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การควบคุม การวางแผนงาน การประเมินผลงาน และการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทของผู้บริหารในแต่ละระดับขั้นโดยเนื้อหาในเล่มหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึง เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการแนวคิดต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปรกันต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้นการวางแผนกำไรโดยใช้งบประมาณ การประเมินผลการดำเนินงานโดยวิธีต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี ต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์งบการเงิน และงบกระแสเงินสด ซึ่งเทคนิควิธีการเหล่านี้สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อประกอบการนำแผนงาน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้ ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเหมาะสมสำหรับเป็นตำราให้กับนักศึกษา คู่มือประกอบการเรียนการสอนของครู - อาจารย์ ตลอดจนผู้บริหารหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหรือต้องการศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง

 

 


สารบัญ : การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

  • เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
  • แนวคิดต้นทุน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร
  • ต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนผันแปร กับต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม
  • ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้น

เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

  • การบัญชี  เพื่อการจัดการเป็นกระบวนการของการวัดมูลค่าต้นทุนเพื่อนำไปใช้ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริหารเนื่องจากต้นทุนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นมูลค่าของทรัพยากรที่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมการปฏิบัติงาน
  • การบัญชี  เป็นระบบของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละองค์กรเพื่อนำมาจัดทำเป็นรายการทางการเงินและนำเสนอต่อบุคคลต่างๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)