คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

325.00 บาท

276.25 บาท

"คุณประหยัดไป 48.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2

หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2 ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการโดยจัดเตรียมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาตั้งเป็นประเด็นคำถามของข้อสรุปบรรจุบ่อยๆ มีการสรุปเจาะประเด็นเนื้อหา ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอบอย่างละเอียดในส่วนท้ายเล่มได้ส่งเสริมความรู้และทักษะด้วยการเก็งข้อสอบเพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถทำข้อสอบให้แตกฉานเพื่อการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันกวดวิชาและภาษาไดเอ็ดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2 จะช่วยให้ผู้อ่านมีความสุข สามารถทำข้อสอบและผ่านตามสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

 

 


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2

  • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  • สรุปวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผล ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
  • สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
  • สรุป พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
  • สรุป พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542)

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2

หลักสูตรการสอบ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สรุปวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
 • สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกลางการจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว