สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5 ปีขึ้นไป (ฉบับปรับปรุง) : ชุด อัจฉริยะปั้นได้

สมองซีกซ้ายควบคุมความสามารถด้านภาษา การคำนวณ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์ และความจำ
จำนวน :

1

 • 1

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5 ปีขึ้นไป (ฉบับปรับปรุง) : ชุด อัจฉริยะปั้นได้

สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5 ปีขึ้นไป (ฉบับปรับปรุง) : ชุด อัจฉริยะปั้นได้

"หนังสือชุด อัจฉริยะปั้นได้ เน้นไปที่เด็กอายุ 2-7 ปี จึงเน้นพัฒนาการด้านภาษา ความคิด และจินตนาการ ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ หนังสือชุด อัจฉริยะปั้นได้ จะให้แรงบันดาลใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ด้วยกิจกรรมซึ่งอยู่ในกระดาษ (หนังสือ) โดยกิจกรรมเหล่านี้ผู้ใหญ่สามารถประยุกต์เข้ากับกิจกรรมในชีวิตจริง ๆ ได้ ... เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในบรรยากาศสนุก ๆ ของการ 'เล่น' มากกว่าบรรยากาศจริงจังของการ 'สอน'"

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์


คำนำ : สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5 ปีขึ้นไป (ฉบับปรับปรุง) : ชุด อัจฉริยะปั้นได้

เทคนิคการใช้หนังสือชุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. พยายามให้เด็กทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองจนถึงที่สุด อย่าเฉลยคำตอบหรือบอกวิธีที่ถูกต้องก่อนที่เด็กจะทำเสร็จ เพราะจะทำให้เด็กไม่ได้รับประโยชน์ใดเลย
 2. เมื่อทำแบบฝึกหัดแต่ละข้อเสร็จ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ควรจะพิจารณาคำตอบและวิเคราะห์ว่า เหตุใดเด็กจึงตอบคำถามเช่นนั้น แล้วให้เด็กแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
 3. ต้องให้เด็กทำแบบฝึกหัดอย่างตั้งใจ ไม่เพียงแค่มองผ่าน ๆ ด้วยสายตาเท่านั้น แต่ควรจะตั้งใจเขียนคำตอบหรือวาดภาพ การทำแบบฝึกหัดโดยคิดและตอบในใจโดยไม่ลงมือทำจะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าที่ควร เด็ก ๆ จึงควรลงมือทำตามที่แบบฝึกหัดกำหนดอย่างจริงจัง จึงจะทำให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้ทำงานและพัฒนาอย่างเต็มที่
 4. แบบฝึกหัดบางข้อได้กำหนดให้จินตนาการภาพสะท้อนจากกระจกหรือภาพที่เกิดจากการฉีกกระดาษ การฝึกหัดและการเล่นแบบนี้กระตุ้นให้สมองซีกขวาทำงาน
 5. สำหรับแบบฝึกหัดที่มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ ควรให้เด็กพยายามคิดหาคำตอบให้มากขึ้น โดยเปลี่ยนวิธีคิดหรือมุมมองของเด็กให้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น

ในขณะที่เด็ก ๆ ทำแบบฝึกหัดอาจมีบางครั้งที่เข้าใจผิด หรือไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่านี่คือขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้ เมื่อเด็กผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้แล้ว ก็จะพัฒนาความสามารถไร้ขีดจำกัดของพวกเขาได้อย่างเต็มศักยภาพข้อมูลเพิ่มเติม : สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5 ปีขึ้นไป (ฉบับปรับปรุง) : ชุด อัจฉริยะปั้นได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5 ปีขึ้นไป (ฉบับปรับปรุง) : ชุด อัจฉริยะปั้นได้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5 ปีขึ้นไป (ฉบับปรับปรุง) : ชุด อัจฉริยะปั้นได้